دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران درحمایت از قیامهای سراسری به مردم پیوستند

0
494

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۸-دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران درحمایت از قیامهای سراسری به مردم پیوستند
اعتراض دانشجویی در دانشگاه خوارزمی
روز ۸ دیماه ۹۶ دانشجویان دانشگاه خوارزمی بدنه دانشجویی به قیام سراسری مردم ایران علیه ظلم، بی‌عدالتی و فساد گسترده نظام حاکم بر ایران پیوست
دانشجویان دانشگاه خوارزمی از خوابگاههای خود بیرون آمده و با دادن شعار به قیام سراسری مردم ایران پیوستند
دانشجویان شعار میدادند:
آخوند سرمایه دار پول مارو پس بیار
آخوندسرمایه دار پول مارو پس بیار
شایان ذکر است که درپی تظاهرات گسترده ای که درسراسر میهن درجریان است دانشجویان این فرزندان آگاه مردم به نقش پیشتازی خود اذعان کرده ودرحمایت ازقیامهای سراسری وارد صحنه شدند .
این قیام ها ازروز ۶ دیماه در مشهد استارت خورد و امروز در ادامه این اعتراضات که سراسر ایران را درگرفت .
شهرهای مختلف اعلام حمایت کرده و به این قیام سراسری پیوستند .
دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران درحمایت از قیامهای سراسری به مردم پیوستند

لازم به ذکر است که روز ۷ دیماه ۹۶ شهرهای مختلف به قیام پیوستند
شهرهایی که دراین قیام سراسری فراخوان داد ه و شرکت کرده اند عبارتند از:
تبریز ؛کرمانشاه ؛ قوچان ؛ اصفهان ؛ شیراز ؛ قزوین ؛ کرمان ؛ زاهدان ؛ اهواز؛ همدان ؛ ساری ؛ رشت ؛ خرمشهر ؛خسروبیگ؛ اراک ؛ساوه و ارومیه ؛خرم آباد ؛ بروجرد ؛ سنندج ؛ قائمشهرو
شهرهای بسیاری که امروز ۸ دیماه را درهمبستگی ازتظاهرات مشهدیها به خیابانها ریخته وعلیه گرانی وچپاول وغارتگری و نبود آزادی فریاد بر آوردند .
قم فلکه‌ی دستغیب برای حمایت از تظاهرات مردم مشهد و کرمانشاه و در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی به پا خواستند
چهاراه امام وشریعتی بازار زاهدان تجمع اولیه مردم برای قیام برعلیه گرانی
مردم خرم آباد علیه فقر، بیکاری و فساد اقتصادی شعار سردادند و با سرکوب توسط نیروهای امنیتی روبرو شده است
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید