دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری دراعتراض به اینترنت کم سرعت تجمع کردند

0
837
دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری
دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱۴-دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری دراعتراض به اینترنت کم سرعت  تجمع کردند

روزیکشنبه ۱۳ اسفند ماه جمعی از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در اعتراض به سرعت اینترنت مقابل خوابگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.
آنها دستنوشته ای در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
اینترنت پر سرعت حق مسلم ماست
بیشتر بدانیم:
استفاده از اینترنت با سرعت بالا‌ و کیفیت مناسب حق هر ایرانی است.
چرا سرعت اینترنت پرسرعت و رایگان در کشوری مانند کره‌جنوبی ۵۰۰ برابر سرعت اینترنت معمولی در ایران است که برای آن پول هم پرداخت می‌کنیم؟
یکی از کارشناسان اینترنت در زمینه افت سرعت اینترنت در ایران می‌گوید:
یکی از دلایل عمده عدم کیفیت مناسب اینترنت در کشور انحصاری کردن این شبکه به وسیله مخابرات و شرکت زیر ساخت است،
البته در برخی اوقات شرکت ارتباطات زیر ساخت جهت ارائه اینترنت پرسرعت به کاربران احتیاط می‌کند.
این کارشناس ادامه می دهد :
برخلا‌ف اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، دولت Gateway را در اختیار خود گرفته است .
ومخابرات کشور در حال حاضر جواب‌گوی نیاز فعلی در این زمینه نیست و هر روز سرعت اینترنت پایین آمده است و تمام شرکت‌ها در این زمینه با مشکل مواجه‌اند و شکایت دارند.
اما واقعیت چیست ؟
علت اینکه دولت Gateway را دراختیا ر خود می گیرد مگر چیزی به غیر از کنترل و تفتیش عقاید است ؟
مگر غیر ازاین است که دست یابی به ارتباطات سریع بخصوص دردانشگاه ها حاکی از کنترل وامنیتی کردن فضای دانشگاه ها ست .
مگر در دانشگاه های ایران موبایل دانشجویان کنترل نمی شود
در دانشگاه کردستان موبایل های دانشجویان چک وکنترل میشود .
اینکه دریک دانشگاه اینترنت کند است علت را فقط باید در امنیتی کردن فضا دانست .
اما دانشجویان آگاه ایرانی به این مساله بخوبی اشراف دارند که برای گرفتن این حق مسلم خودشان باید نسبت به این سیاستهای ضد مردمی اعتراضات و اعتصابات خودرا هرچه بیشتر کنند تاصدایشان شنیده شود.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید