دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری خواستار استعفای معاونت دانشگاه شدند

0
703
دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری خواستار استعفای معاونت دانشگاه
دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری خواستار استعفای معاونت دانشگاه شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۶-دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری خواستار استعفای معاونت دانشگاه شدند

دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری خواستار استعفای معاونت دانشگاه شدند
خبر تکمیلی اعتراضات دانشجویان این دانشگاه
دانشجویان این دانشگاه از معاونت دانشگاه بشدت شاکی هستند و معتقدند که این فرد ایجاد کینه و کدورت و تفرقه اندازی بین دانشجویان میکند و فعالین صنفی و دانشجویان را نیز تهدید کرده است.
اما امروز به رغم اینکه دانشجویان وفعالین صنفی از پرونده سازی ها آگاه بوده اند و می دانند که تهدید به پرونده سازی می شوند اما نسبت به مسئولیت دانشجویی خود بی تفاوت نبوده و در زیر باران شدید ایستادند و خواستار بهبود وضعیت دانشگاه شدند و خواسته آنها استعفای معاونت دانشگاه بوده است.
اما پاسخ معاونت به دانشجویان این بود<
«از دانشجویان شکایت می کنم»
دانشجویان هم می گویند ما ترسی از هیچ دادگاهی نداریم و در برابر حق خوریها و حق کشی هایی که می شود ایستاده ایم.

فهرست اعتراضات گسترده دانشجویی از شروع سال تحصیلی جدید

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید