دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری تجمع اعتراضی کردند

0
647

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۵-دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری تجمع اعتراضی کردند

 دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری درحالیکه باران درحال بارش بود مقابل غذاخوری مرکزی این دانشگاه در اعتراض به بی کیفیتی و گرانی غذاها تجمع کردند .
ضمن آنکه به عملکردهای معاونت دانشجویی نیز اعتراض داشتند.

دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری شعار می دادند
مسئول باید جواب بده
گفتنی است که معضل ومشکلات غذایی دانشگاه ها از اصلی ترین مطالبات دانشجویان درسال تحصیلی جاری می باشد که ازشروع سال

تحصیلی خواهان رسیدگی بودند اما پاسخی نگرفته اند.

بیشتربدانیم:دانشجویان این دانشگاه از معاونت دانشگاه بشدت شاکی هستند و معتقدند که این فرد ایجاد کینه و کدورت و تفرقه اندازی بین دانشجویان میکند و فعالین صنفی و دانشجویان را نیز تهدید کرده است.
براندازی وظیفه دانشجو

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید