دانشجویان دانشگاه تهران در ۴ اسفند ۴۸ دراعتراض به گرانی بلیط اتوبوسهای شرکت واحدرابه آتش کشیدند

0
532
دانشجویان دانشگاه تهران در ۴ اسفند ۴۸ در اعتراض به گرانی بلیط
دانشجویان دانشگاه تهران در ۴ اسفند ۴۸ در اعتراض به گرانی بلیط اتوبوسهای شرکت واحد را به آتش کشیدند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۴-دانشجویان دانشگاه تهران در ۴ اسفند ۴۸ در اعتراض به گرانی بلیط اتوبوسهای شرکت واحد را به آتش کشیدند

دانشجویان دانشگاه تهران در ۴ اسفند ۴۸ در اعتراض به گرانی بلیط اتوبوسهای شرکت واحد را به آتش کشیدند
در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۸ شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در خط مسیر اتوبوس‌ها تغییراتی انجام داد و در نتیجه این تغییرات ” نرخ اتوبوس‌ها افزایش پیدا کرد.
در بعضی از خطوط این افزایش تا ۳ برابر هم رسید.
از این رو؛ دانشجویان تهران در مقابل دانشگاه، اتوبوس‌های شرکت واحد را سنگباران کردند و مانع آمد و شد آنها در خیابان‌ها شدند.
زد و خورد میان پلیس و دانشجویان در مقابل دانشگاه آغاز شد. به وسیله دانشجویان چندین اتوبوس به آتش کشیده شد.
پلیس با درگیر شدن با دانشجویان عده‌ای را کشته و برخی دیگر را زخمی کرد.

تعداد زیادی از دانشجویان در این شورش بازداشت شدند.
پیرو این اعتراضات مردم نیز در بازار و مراکز شهر به اتوبوس‌ها حمله کردند و خواهان لغو افزایش قیمت شدند.
شاه ،هویدا را مامور رسیدگی به مشکل ایجاد شده کرد.
پس از تشکیل جلسه ویژه هیئت دولت قیمت‌ها به حالت قبل بازگشت.

دراین حرکت اعتراضی دانشجویان با اتحاد و همدلی با دیگر اقشار اجتماعی مردم به خواسته ومطالباتشان رسیدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید