دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل درب اصلی تجمع کردند

0
652

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۷-دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل درب اصلی تجمع کردند

دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل درب اصلی تجمع کردند
دانشجویان در این تجمع شعار میدادند:
دانشجوی باغیرت حمایت حمایت
شایان ذکراست که جو شدیدامنیتی در خیابانهای اطراف دانشگاه تهران حاکم است.
نیروهای سرکوبگر مستقر در حوالی دانشگاه اجازه شکل گیری به دانشجویان نمی دادند و دراین بین یکی از دانشجویان دختر را که شعارمیداد دستگیرکردند.
اینترنت در این منطقه بسیار کند گزارش شده است.
ایستگاه مترو خیابان انقلاب نیز توسط نظام وحشت زده بسته شده است.

در سلسله اعتراضات دانشجویان به مناسبت روز دانشجو امروز نیز این تجمعات ادامه یافت

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید