دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به شریف امامی خودرواقبال رئیس دانشگاه رابه آتش کشیدند

0
393
دانشجویان دانشگاه تهران
دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به شریف امامی خودرواقبال رئیس دانشگاه رابه آتش کشیدند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۴-دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به شریف امامی خودرو اقبال رئیس دانشگاه را به آتش کشیدند

دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به شریف امامی خودرو اقبال رئیس دانشگاه را به آتش کشیدند
در چهارم اسفند ماه سال ۳۹ هنگامیکه جعفر شریف امامی برای بازدید به دانشگاه تهران رفته بود به تظاهرات و اعتصاب بزرگی دست زدند.
در آن زمان اقبال رئیس دانشگاه تهران بود .
دانشجویان در این اعتصاب و تظاهرات خودرو اقبال را به آتش کشیدند.

شریف امامی که بود؟

جعفر شریف امامی ؛ از سیاست‌مداران ایرانی دوران پهلوی بود که دو دوره نخست‌وزیر ایران و به مدت ۱۵ سال رئیس مجلس سنا بود.

در سال ۱۳۵۷ که سراسر ایران را تظاهرات و اعتصاب دربر گرفته بود، محمدرضا شاه پهلویبرای جلوگیری از بحران و انقلاب مسئولیت نخست‌وزیری را با اختیارات تام به او سپرد. شریف‌امامی با ایراد چند نطق مخصوصاً نطق معروف او «من شریف امامی بیست روز پیش نیستم» دولت آشتی ملی را تشکیل داد که ظاهراً از مردم حمایت می‌کرد و خود را از خاندان روحانیون معرفی نمود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید