دانشجویان دانشگاه تهران خواستار آزادی دانشجویان و کارگران زندانی شدند

0
675
دانشجویان دانشگاه تهران خواستار آزادی دانشجویان
دانشجویان دانشگاه تهران خواستار آزادی دانشجویان و کارگران زندانی شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۸-دانشجویان دانشگاه تهران خواستار آزادی دانشجویان و کارگران زندانی شدند

در روز ۱۸آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه تهرانا در تجمعی خواستار آزادی زندانیان سیاسی دانشجو و کارگر و معلم شدند
دانشجویان درحالیکه عکسهای یاران زندانی خود را در دست داشتند با اجرای سمبلیک یک تاتر خواسته ها و مطالباتشان را یاد آور شدند.
عکس دانشجویان زندانی همچون
محمد شریفی مقدم
لیلا حسین زاده
پریسا رفیعی
سینا عمران
و دیگران یارانشان که احکام سنگین وظالمانه برایشان صادر شده است.

روز یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه تهران بمناسبت روزدانشجو در محل دانشجو تجمع اعتراضی برگزار کردند.
دانشجویان دراین تجمع اذعان کردند که صدایشان خاموشی بر نمی دارد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید