دانشجویان دانشگاه تهران برای سومین بار برای آزادی مرضیه امیری تجمع کردند

0
317
دانشجویان دانشگاه تهران
دانشجویان دانشگاه تهران برای سومین بار برای آزادی مرضیه امیری تجمع کردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۳/۱۶-دانشجویان دانشگاه تهران برای سومین بار برای آزادی مرضیه امیری تجمع کردند

 برای سومین بار برای آزادی مرضیه امیری تجمع کردند
همرزمان مرضیه امیری در سی سومین روز بازداشت وی مقابل سازمان امور دانشجویی برای آزادی وی تجمع کردند
همچنین در روزهای ۱۸ و ۲۹ اردیبهشت نیز دوستان مرضیه امیری در محوطه دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.
گفتنی است که این دانشجوی دانشگاه تهران و خبرنگار در روز ۱۱اردیبهشت در بزرگداشت روزکارگر مقابل مجلس نظام همراه عده ای از دانشجویان وکارگران بازداشت شده اند.
نداناجی و عاطفه رنگزیز نیز همراه مرضیه امیری اکنون در زندان بسر می برند.
طبق اخبارواصله عاطفه رنگریز به زندان قرچک منتقل شده است.

گفتنی است که خانم امیری دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و روزنامه نگار روز ۱۷ اسفندماه سال ۹۶ در پی شرکت در مراسمی به مناسب روز جهانی زن همراه با دهها تن دیگر بازداشت و پس از بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل شد
این میزان دستگیری و بازداشت و ضرب وشتم از بین زنان وجوانان نشان دهنده وحشت نظام از اوج گیری قیام هاست.

مرضیه امیری، فعال دانشجویی در اعتراضات سراسری قیامهای ی دیماه ۹۶ نیز دستگیرشده بود
این دانشجوی چندین روز تحت بازجویی قرار داشت .

سرکوب دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید