دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران به اطلاعیه مسئولین دانشگاه پاسخ دادند

0
758
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران به اطلاعیه مسئولین دانشگاه پاسخ دادند
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران به اطلاعیه مسئولین دانشگاه پاسخ دادند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۹-دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران به اطلاعیه مسئولین دانشگاه پاسخ دادند

پاسخ به بیانیه روابط عمومی دانشگاه جهت تنویر افکار عمومی
به محورهای بیانیه دانشجویان می پردازیم:

۱- دانشگاه بدون حضور دانشجو مفهوم و معنایش را از دست می دهد به همین جهت باید به مدیریت دانشگاه یادآور شویم که شما فقط نمایندگان اساتید یا دولت نیستید و بهتر آن بود که دانشجویان را در تنظیم بودجه سالانه دانشگاه، نمایندگی میکردید چرا که همه اساتید و کارمندان و مدیران برای علم آموزی دانشجویان گرد هم آمده اند اگر اینگونه نیست نام دانشگاه را به مرکز تحقیقات تغییر نام دهید. مساله و نقد دانشجویان فقط به حسابرسی در پایان هر سال نیست بلکه فرایند تنظیم بودجه هم هست و ما دانشجویان بر این باوریم که شما در حال تحقق شعار (( اولین دانشگاه بدون بودجه دولت )) هستید.

۲-در بیانیه آمده است که بخش زیادی از بودجه تکلیفی را صرف زیر ساخت ها و بهبود کیفیت تغذیه و… نموده اید.
این واقعیت قابل انکار نیست که کیفیت تغذیه، اینترنت و سرویس های ایاب و ذهاب نه تنها بهتر نشده است که هر ترم نسبت به ترم قبل بدتر می شود.
بارها مساله کیفیت تغذیه ، اینترنت و ایاب و ذهاب دانشجویان موضوع مورد مناقشه نمایندگان دانشجویان و مدیریت بوده است و پاسخ فقط کسری بودجه اعلام شده است.
در این مورد به مکاتبات متعدد دانشجویان با مدیریت می توان استناد کرد و ادبیات پاسخ مدیریت دانشگاه را بررسی کرد.

۳-اگر مدیریت دانشگاه سیاست تمرکز خوابگاه ها در اطراف سایت مرکزی دانشگاه با حفظ کیفیت را پیگیر بوده است در فرایند تنظیم بودجه از سه سال قبل می بایست اقدام به ساختن خوابگاه یا خرید میکرده است نه اینکه در پایان اسفند ماه ۹۶ طی اطلاعیه ای به دانشجویان خوابگاه فردوسی اعلام کند که در خوابگاه های دیگر جایی برای خود بیابند و معاونت دانشگاه مهلت تخلیه در میانه ترم تعیین کنند.
باید این نکته را یادآور شویم که با نوشتن چند کلمه خوب در کنار هم نمی توانید واقعیت ((کیفیت زدایی)) از زیست اجتماعی – صنفی دانشجویان را پنهان و انکار کنید.

۴- اگر منظور مدیریت دانشگاه از عقلانیت سکوت در برابر سیاست های خطایی است که هر ترم تحمیل می شود ما دانشجویان دارای چنین عقلانیتی نیستیم اگر منظور از عقلانیت و پرهیز از احساسات ادامه روند غیر عقلانی چنین مدیریتی است و به معنی سکوت در برابر کرسی صاحبان قدرت است تا وضعیت از این بدتر شود ما دانشجویان با چنین عقلانیتی غریبه ایم.

در پایان توصیه می کنیم روند مخرب موجود را متوقف کنید.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید