دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران برای همدردی با دانشجویان کشته شده دراتوبوس تجمع کردند

0
579
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران برای همدردی با دانشجویان کشته دراتوبوس تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۲- دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران برای همدردی با دانشجویان کشته دراتوبوس تجمع کردند

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران برای همدردی با دانشجویان کشته دراتوبوس تجمع کردند
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در روزسه شنبه ۱۱ دیماه ۹۷ برای همدردی با دانشجویان کشته شده در دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تجمع کردند  دانشجویان بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود
من هم در برابر خون تو مسئولم
۹+۱جان =؟
یک صفحه=عذرخواهی توبیخ
علوم تحقیقات=اخراج
چه کسی پاسخگوست
من صدای خون توام
همچنین دانشجویان دانشگاه قم و دانشگاه مراغه نیز با یاران دانشجوی خود همدردی کرده و مراسم یادبودی برگزار کردند.

بیشتر بدانیم:

درروز ۴دیماه ۹۷ در دانشگاه علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد تهران ۱۰ دانشجو دراثر واژگون شدن اتوبوس شان در محوطه دانشگاه  جان باختند اتوبوسی که  بیش از ۷ سال بود از رده خارج بود و مستهلک شده بود اما کارگزاران دانشگاه آزاد باوجودیکه سالیان میلیاردها تومان بابت شهریه از این دانشجویان دریافت میکند اما کمترین امکان رفاهی و تسهیلاتی را برای دانشجویان فراهم نکردند که درنهایت منجر به وقوع چنین حادثه دلخراش و سنگینی شد

اکنون نیز سران نظام تاکنون هیچ اقدامی نکرده و حتی یک معذرت خواهی ساده هم از وقوع چنین حادثه ای از ملت نکردند

تظاهرات دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید