دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس برسر سنوات قانونی تحصیلی شان خواسته هایی ارائه دادند

0
759
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس برسر سنوات قانونی تحصیلی شان خواسته هایی ارائه دادند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۶-دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس برسر سنوات قانونی تحصیلی شان خواسته هایی ارائه دادند

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس برسر سنوات قانونی تحصیلی شان خواسته هایی ارائه دادند

این دانشجویان که در مقاطع مختلفی اعتراضاتشان را مطرح کرده بودند اینک بدلیل عدم رسیدگی و پاسخگویی در ۸ محور خواسته هایشان را اعلام کرده اند
۱-تغییر رویه اجرایی فعلی درباره سنوات و حذف تمدیدهای کوتاه مدت و ارائه کامل و رایگان ترم ۵ به عنوان سنوات قانونی دانشجویان بر اساس ابلاغیه وزارت علوم و لغو کامل کسر نمره از پایان نامه در بخش مربوط به تاخیر در دفاع یا ارائه پروپوزال

۲- عدم تخلیه خوابگاههای موجود و دستیابی به یک راه حل پایدار و بلندمدت در مورد نحوه تامین خوابگاه های مورد نیاز و تامین خوابگاه خودگردان برای دانشجویان روزانه نوع “ب” و دانشجویان متاهل

۳- ارائه لیستی کامل و شفاف از پرونده های موجود دانشجویان معترض در کمیته های انضباطی و بسته شدن بی قید و شرط پرونده ها

۴- اجرای هر چه سریعتر (طی دو هفته آینده) مفاد مذاکرات و ارائه توضیحات کامل و شفاف در مورد نحوه و میزان اجرای هر مصوبه

۵- حضور بازرس صندوق رفاه برای تعیین دقیق درجه خوابگاه ها و تعیین نرخ بر اساس آیین نامه

۶- برکناری معاونت دانشجویی

۷- برگزاری مناقصات مربوط به سلف در فرآیندی شفاف و قانونی و انتشار کامل متن قرارداد با پیمانکار و تدوین برنامه سرکشی و نظارت مرتب مسئولان شورای صنفی و دانشگاه بر حجم غذای ارائه شده به دانشجویان و بررسی کیفیت مواد غذایی.

۸-برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در حضور دانشجویان برای پاسخگویی ریاست و معاونان در مورد عملکرد و ارائه تعهد به برگزاری منظم این جلسات به صورت هر ترم حداقل یک جلسه.

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس برسر سنوات قانونی تحصیلی شان خواسته هایی ارائه دادند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید