دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس:کارد به استخوانمان رسیده است

0
725
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس:کارد به استخوانمان رسیده است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۴-دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس:کارد به استخوانمان رسیده است

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس:کارد به استخوانمان رسیده است
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به مشکلاتی که تمامی آنها به بن رسیده است نامه ای برای صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان ارسال کرده اند.
دربخشهایی ازاین نامه آمده است:
کارد به استخوانمان رسیده و طاقتمان تمام شده است. چندیست به امید بهبود و اصلاح وضع موجود تمام ظرفیت‌‌های موجود در ساختار قانون را به کار گرفته ایم و عریضه به دست، وزارتخانه و ساختمان‌های دولتی را درمی‌نوردیم و در ماراتن عبث اداری درها را یک به یک میکوبیم شاید که سری برون آید و این جماعت پریشان و رها شده را پاسخی دهد اما درها دیوار شده‌اند و مشت‌هایمان فرسوده.
هیچ کاری به پیش نمی‌رود و وضعیت آنچنان دچار انسداد شده است که در افق، هیچ نشانه‌ای از گشایش و بهبود دیده نمی‌شود.
آش به قدری شور شده که دیگر حتی ساختارهای قفل شده قانون نیز به طعنه در بازی کلید و تدبیر می‌نگرند.
ما در دانشگاهی هستیم که تبعیض و بی قانونی و توهین مکرر به دانشجویان تبدیل به امری عادی و طبیعی برای مسئولان رده بالای دانشگاه شده است.

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس:کارد به استخوانمان رسیده است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید