دانشجویان دانشگاه تبریزشکل دهندگان اصلی قیام مردم تبریزدر۲۹بهمن ۵۶

0
685
دانشجویان دانشگاه تبریزشکل دهندگان اصلی قیام
دانشجویان دانشگاه تبریزشکل دهندگان اصلی قیام مردم تبریزدر۲۹بهمن ۵۶

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۹-دانشجویان دانشگاه تبریزشکل دهندگان اصلی قیام مردم تبریزدر۲۹بهمن ۵۶

درروز بیست ونهم بهمن ماه سال ۱۳۵۶ مردم قهرمان تبریز یاد ستارخان و دلاوران مشروطه خواه را زنده نگه داشته و با قیام خود لرزه بر اندام دیکتاتوری شاه انداختند

اما هسته اصلی این جنبش دردست دانشجویان مبارز و جان برکفی بود که سدهای محاصره در دانشگاه را شکستند و به میان مردم آمده ؛‌ و آماده سازی و بسیج مردمی را مهیا کردند
در این قیام قهرمانانه، مردم تبریز با استفاده از مواد آتش‌زا و بمب‌های دست‌ساز، مراکز سیاسی، نظامی و اقتصادی رژیم، همچون مرکز حزب فرمایشی رستاخیز را به آتش کشیدند و با فلج‌کردن نیروهای سرکوبگر رژیم شاه، برخی از مناطق شهر را به کنترل خود گرفتند.

مردم و دانشجویان تبریزی در ؛ بزرگداشت چهلم شهدای قم در دیماه ۵۶ دست به این تظاهرات زدند و این اقدام شورشی شد که دیگر خاموش نشده و تاسرنگونی شاه ادامه داشت و نقطه‌عطفی در گسترش مبارزات ضد‌سلطنتی مردم ایران بود و شتابی چشمگیر به حرکت توده‌های خشمگین داد. بسیاری از دانشجویانی که هسته اصلی قیام تبریز را تشکیل می‌دادند،
در قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز ۱۴ نفر شهید و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند
نخستین اقدام برای سرنگونی مجسمه شاه در ۲۹ بهمن ۵۶ و توسط مردم تبریز روی داد.
این اقدام تا جایی پیش رفت که مردم طناب را دور گردن مجسمه شاه انداختند، ولی متاسفانه موفق به سرنگونی مجسمه نشدند.
مراسم چهلم مردم تبریز در شهرهای اصفهان، یزد و… برگزار شد و رفته رفته دامنه اعتراضات گسترش یافت.
شاه که دید این قیام پایه های سلطنتش را بشدت لرزانده است ؛ ۹ نفر از سران از جمله استاندار، رییس شهربانی وقت و … فورا به علت عدم کفایت در برقراری نظم درتبریز را برکنار کرد

دانشجویان دانشگاه تبریزشکل دهندگان اصلی قیام
آری قیام تبریز درس تازه ای به دیکتاتور داد ؛اما این قیام هنوز ادامه دارد و درقیامهای سراسری دیماه ۹۶ نیزنشان داد که جایی که مردم یکدل و یک زبان دست در دست باشند هیچ قدرتی یارای مقابله با خشم مردمی راندارد .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید