دانشجویان دانشگاه بیرجند نسبت به تبعیض جنسیتی در دانشگاه اعتراض دارند

0
995
دانشجویان دانشگاه بیرجند
دانشجویان دانشگاه بیرجند نسبت به تبعیض جنسیتی در دانشگاه اعتراض دارند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۰-دانشجویان دانشگاه بیرجند نسبت به تبعیض جنسیتی در دانشگاه اعتراض دارند

دانشجویان دانشگاه بیرجند نسبت به تبعیض جنسیتی در دانشگاه اعتراض دارند
در روز ۱۹ آبان ۹۷ در یکی از تالارهای دانشگاه به نام تالار ولایت بازی فوتبال فینال پخش شده است و این درحالی است که ازحضور دختران دانشجو ممانعت بعمل آمده است. از این رو دانشجویان دانشگاه بیرجند بر آن شدند که نسبت به این تبعیض آشکار و پایمال شدن حقوق زنان و این زن ستیزی آشکار در دانشگاه اعتراض کنند و نکاتشان را ارائه دهند.

شایان ذکر است که زن ستیزی از ویژگی های بارز نظام قرون وسطایی ولی فقیه است که درقرن بیست ویکم در جامعه ایران و بخصوص در دانشگاه ها اعمال میکند.

زنان باید بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی را داشته باشند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید