دانشجویان دانشگاه بهشتی ملی سابق در اعتراض به اخذ شهریه برای دروس جبرانی

0
551

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۳-دانشجویان دانشگاه (بهشتی ) ملی سابق به اخذ شهریه اعتراض کردند
دانشجویان دانشگاه بهشتی ملی سابق به اخذشهریه اعتراض کرده و تجمع داشتند
دانشجویان دانشگاه بهشتی ملی سابق روزپنج شنبه۲۳آذر ۹۶ دانشجویان دانشگاه ملی در اعتراض به اخذ شهریه برای دروس جبرانی تجمع کردند
دانشجویان شعارمیدادند:
آزاد بهشتی پیوندتان مبارک
ما منتظر ریاست هستیم ، هیچ جا نمیریم ، همینجا هستیم
و دانشجویان منتظر حضور ریاست دانشگاه برای پاسخگویی به مطالبات شان بودند .
این تجمع سومین تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی (ملی سابق ) در اعتراض به اخذشهریه برا ی دروس جبرانی میباشد.
مساله شهریه دروس جبرانی چیست ؟
دانشجویانی که لازم است بعضی ازواحدهای درسی خودشان را مجددا بخوانند باید که در کلاسهای جبرانی شرکت کرده و به حد نصاب نمره برای پاس کردن واحد درسی خودشان باشند
به همین دلیل باید که حتما این دوره را بگذرانند .
هردانشگاهی موظف است کلاسهای جبرای برای دانشجویان خود درنظر بگیرد تا دانشجویان بتوانند دراین فرصت درس شان را ادامه دهند .
اما متاسفانه در دانشگاههای ایران این کلاسهای جبرانی حتی در دانشگاههای دولتی نیز همراه با شهریه های کلان شده است .
قابل توجه است که هزینه دانشگاه به تنهایی برای دانشجویان درایران کمرشکن است و اغلب خانواده های ایرانی باید همه در آمد ودارایی های خودشان را صرف هزینه فرزندانشان کنند
به همین دلیل دانشجویان کل کشور ازاین زور وستمی که بر آنان روا میشود بشدت معترض هستند .
دانشجویان دانشگاه بهشتی ملی سابق نیز بارها به خاطر این اجحاف به ساحت مقدس دانشجو اعتراض وتجمع کرده اند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید