دانشجویان دانشگاه ارومیه نسبت به هزینه های سنگین به اعتراضات خود ادامه دادند

0
614
دانشجویان دانشگاه ارومیه
دانشجویان دانشگاه ارومیه نسبت به هزینه های سنگین به اعتراضات خود ادامه دادند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲۰-دانشجویان دانشگاه ارومیه نسبت به هزینه های سنگین به اعتراضات خود ادامه دادند

اعتراض دانشجویان دانشگاه  ارومیه

روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷ دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به طرح اخذ هزینه برای واحدهای کسری با پهن کردن سفره

خالی اعتراض خود را نشان دادند.

بیشتر بدانیم:

اعتراض به هزنیه های کمرشکن دانشگاه که به اشکال مختلف ازدانشجویان اخاذی می شود مدتهاست که دردانشگاه های سراسر کشور درجریان است و دانشجویان نسبت به شرایط  سخت زیستی و معیشتی بشدت  اعتراض دارند از مشکلات خوابگاهاشان

مشکلات هزینه های سنگین کلاسهای جبرانی

مشکلات ترددات دانشجویان

مشکلات هزینه های بالای کتاب و انتشارات

از این روبسیاری ازدانشجویان درقبال این هزینه های  سنگین یا ترک تحصیل کرده اند ویا اینکه به مشاغلی مانند دست فروشی یا کارگری های روزمزد رو آورده اند

دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران بخاطر نداشتن هزینه های  سنگین تحصیلی گل فروشی میکند

و می گوید اگر به عقب برگردم  هرگز درس نمی خوانم زیراکه پشتیبانی ندارم

پدرم کارگر است و نمی تواند هزینه تحصیل مرا بدهد

ازاینکه به خارج ازایران بروم خیلی استقبال می کنم زیرا که در آنجا ازمن حمایت میکنند

دیگر لازم نیست دست فروشی کنم و اینهمه سختی و رنج بکشم

آری این است وضعیت دانشجویان وقشر آگاه جامعه که برای درس خواند ن و تحصیل علم باید در وضعیت اسفناک باشند درحالیکه اموال و دارایی های مردم ایران به تاراج رفته و اختلاس گران وغارتگران دیگرچیزی برای مردم  و نسل جوان  نگذاشته اند

نسل جوان وسرمایه های این کشور اینگونه پر پر میشوند یا اینکه درزندانها و سیاهچالههای  محبوسند

دانشجویان دانشگاه ارومیه

دانشجویان دانشگاه ارومیه نسبت به هزینه های سنگین به اعتراضات خود ادامه دادند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید