دانشجویان دانشگاه ارومیه در یک حرکت نمادین سفره ای پهن کرده و در گرد آن تجمع کردند

0
527
دانشگاه ارومیه
دانشجویان دانشگاه ارومیه در یک حرکت نمادین سفره ای پهن کرده و در گرد آن تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۸- دانشجویان دانشگاه ارومیه در یک حرکت نمادین سفره ای پهن کرده و در گرد آن تجمع کردند

دانشجویان دانشگاه ارومیه در یک حرکت نمادین سفره ای پهن کرده و در گرد آن تجمع کردند
دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به خصوصی سازی و همچنین پولی سازی دانشگاه اعتراض دارند .

  • سفره خالی در دانشگاه ارومیه نیز پهن شد جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه در اعتراض به طرح اخذ هزینه برای واحد های کسری با پهن کردن سفره خالی اعتراض کردند.

بیشتر بدانیم:

اعتراضات دانشجویان دانشگاه ارومیه پیشینه دارد به نمونه های از آنان می پردازیم:
تجمع اعتراضی دانشگاه صنعتی ارومیه نسبت به بی کیفیت بودن غذا
روزسه شنبه۴اردیبهشت دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه دراعتراض به بی‌کیفیت بودن و عدم طبخ مناسب غذا دست به اعتراض در سلف سرویس این دانشگاه زدند.
به گفته یکی از دانشجویان :
ایجاد سلف آزاد در دانشگاه ارومیه این مفهوم را به ذهن دانشجویان می‌اندازد که دانشگاه برای اینکه کیفیت بد سلف عمومی را توجیه کند و به دانشجویان معترض جوابی داشته باشد اقدام به اینکار کرده است.

اما بحث خصوصی سازی در دانشگاه ها چالش بزرگی است که دانشجویان با آن مواجه هستند و اعلام کرده اند که تا رسیدگی به این

معضل جدی شان به اعتراضات ادامه خواهند داد .

روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ۹۶ تحصن دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه در اعتراض به پولی‌سازی دانشگاه‌ها در مقابل دفتر رئیس دانشگاه؛ ادامه یافت.
این دانشجویان روز گذشته نیز در اعتراض به پولی شدن دانشگاهها تجمع کرده بودند.

دانشجویان تجمع خود را در مقابل دفتر رییس دانشگاه شکل دادند؛ علت اصلی تجمع دانشجویان اعتراض به دریافتشهریه بابت دروس مردودی است

دانشگاه ارومیه
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید