دانشجویان دانشگاه اراک در تجمع روز دانشجو ظروف غذا را به نشانه اعتراض روی زمین چیدندند

0
604
دانشجویان دانشگاه اراک
دانشجویان دانشگاه اراک در تجمع روز دانشجو ظروف غذا را به نشانه اعتراض روی زمین چیدندند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۸-دانشجویان دانشگاه اراک در تجمع روز دانشجو ظروف غذا را به نشانه اعتراض روی زمین چیدندند

دانشجویان دانشگاه اراک در تجمع روز دانشجو ظروف غذا را به نشانه اعتراض روی زمین چیدندند
دانشجویان دانشگاه اراک، صبح روز یکشنبه ۱۸ آذر ماه در محوطه این دانشگاه دست به تجمع و اعتراض زدند.
این دانشجویان روز دانشجو را در تجمع خود گرامی داشتند.
همچنان ظروف غذای خودشان را به نشانه اعتراض روی زمین قرار دادند.
گفتنی است که دانشگاه های سراسر کشور نسبت به وضعیت خراب بوفه ها وسلف سرویس های دانشگاه معترض هستند و همواره یکی از مطالبات برحقشان کیفی شدن وضعیت غذایی دانشجویان است.

تظاهرات دانشجویان دردانشگاه های تهران  علامه
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید