دانشجویان دانشکده ی زبان وادبیات خارجی دانشگاه تهران در اعتراض به صدور احکام قضایی تجمع کردند

0
864
دانشگاه تهران
دانشجویان دانشکده ی زبان وادبیات خارجی دانشگاه تهران در اعتراض به صدور احکام قضایی تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۵-دانشجویان دانشکده ی زبان وادبیات خارجی دانشگاه تهران در اعتراض به صدور احکام قضایی تجمع کردند

روز پنجم تیرماه سال ۹۷ دانشجویان دانشکده زبان وادبیات خارجی دانشگاه تهران در محوطه دانشکده تجمع کرده و خواستار لغو احکام قضایی سنگین برای دانشجویان بازداشت شده قیام دیماه ۹۶ شدند.
این دانشجویان با دردست داشتن پلاکاردهایی شعارهایشان را منعکس کردند :
توقف روند قضایی پرونده دانشجویان
همراه با دانشجو
عدم هرگونه ممنوعیت به روند تحصیلی دانشجویان
لغو احکام دانشجویان
دانشجو مجرم نیست
سرکوب دانشجویان را متوقف کنید
برخورد امنیتی محکوم است .
گفتنی است که :
در ادامه روند اعتراضات دانشجویی ؛
دانشگاه های امیرکبیر تهران؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشکده های دانشگاه تهران ؛ مانند دانشکده علوم اجتماعی؛‌دانشکده روانشناسی ؛ دانشکده زبان وادبیات خارجی ؛ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشجویان دانشکده ی زبانها وادبیات خارجی دانشگاه تهران در اعتراض به صدور احکام قضایی تجمع کردند

شایان ذکراست که اعتراضات دانشجویی درمورد صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان بازداشت شده درقیام سراسری دیماه ۹۶
از ۲۶خرداد ما آغازشده است و دانشجویان اعلام کرده اند که تا رسیدن به خواسته هایشان از اعتراضات وتجمعات خودشان دست برنمیدارند .
همچنین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با دادن بیانیه ای اعلام کردند اگر به خواسته های خودشان نرسند و پاسخ نگیرند امتحانات را تحریم خواهند کرد.
و حتی اگر تا تابستان هم طول بکشد ادامه میدهند .
گفتنی است که دانشجویان دانشکده علامه ؛ دانشگاه پلی تکنیک و تعدادی دیگر از دانشگاهها حمایت وهمبستگی خودشان را از این اقدام دانشجویان دانشگاه تهران اعلام کرده اند .
همچنین ۵۰ شوراهای صنفی ۵۰ دانشگاه کشور نیز با دادن بیانیه ای حمایت خودرا ازدانشجویان اعلام کرده اند .

درادامه موج تظاهرات و حمایت از دانشجویان بازداشت شده برخی اساتید نیز دراین تجمعات شرکت کردند و از آزادی دانشجویان و لغو احکام صادرشده برای دانشجویان حمایت کرده اند .

دانشگاه تهران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید