دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تبریز در اعتراض سینی های غذای خودرا روی هم پرتاب کردند

0
700

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۷-دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تبریز در اعتراض سینی های غذای خودرا روی هم پرتاب کردند

دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تبریز در اعتراض سینی های غذای خودرا روی هم پرتاب کردند
درروز ۱۷آذر۹۷ در سالن شماره یک دانشگاه تبریز دانشجویان در اعتراض به غذای نامناسب دانشگاه ظروف غذایشان را روی هم انباشتند

و گفتند این غذاهای آشغال را خودشون باید بخورند ونه دانشجویان

هنگام پرتاب سینی های غذا روی هم دانشجویان ماشالله ماشالله می گفتند.
اینها همه بخشی از خشم دانشجویانی است که به هیچکدام ازمطالبات شان نرسیده اند.

دانشجویان دانشگاه تهران و تربیت معلم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید