دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه از تحصن معلمان حمایت کردند

0
689
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه از تحصن معلمان حمایت کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۳-دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه از تحصن معلمان حمایت کردند

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی علامه از تحصن معلمان حمایت کردند
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در حمایت از تحصن سراسری معلمان کشور اعلام حمایت کردند
آنها روی دیوار پلاکاردهای خود را نصب کرده و نوشته اند:
آموزش رایگان حق همگانی
برخورداری از بیمه ی مناسب حق مسلم معلمان است
جای معلم زندان نیست
نان؛ کار ؛ آزادی؛ آموزش رهایی
شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی علامه طباطبایی در اعتراض به کشتار کولبران زحمت کش کردستان نیز اعلامیه های به دیوار های دانشگاه نصب کرده بودند.

اعتراض دانشجویان 

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید