دانشجویان دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران خواستار لغو احکام سنگین قضایی شدند

0
808
دانشجویان دانشکده روان شناسی
دانشجویان دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران خواستار لغو احکام سنگین قضایی شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۵-دانشجویان دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران خواستار لغو احکام سنگین قضایی شدند

عده ای از دانشجویان دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران دریک تجمع اعتراضی در روزپنجم تیرماه سال ۹۷ برخواسته های خود پای فشردند.
دانشجویان دراین تجمع با دردست داشتن پلا کاردهایی مطالباتشان را یادآور شدند.
برروی پلاکارد دانشجویان این شعارها نوشته شده بود :
اساتید سکوت ممنوع
دانشگاه خصوصی شده زندان عمومی شده
احکام قضایی دانشجویان لغو بایدگردد
هم دانشگاهی هایمان را آزاد کنید !
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

شایان ذکراست که اعتراضات دانشجویی درمورد صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان بازداشت شده درقیام سراسری دیماه ۹۶
از ۲۶خرداد ما آغازشده است و دانشجویان اعلام کرده اند که تا رسیدن به خواسته هایشان از اعتراضات وتجمعات خودشان دست برنمیدارند .
همچنین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با دادن بیانیه ای اعلام کردند اگر به خواسته های خودشان نرسند و پاسخ نگیرند امتحانات را تحریم خواهند کرد.
و حتی اگر تا تابستان هم طول بکشد ادامه میدهند .
گفتنی است که دانشجویان دانشکده علامه ؛ دانشگاه پلی تکنیک و تعدادی دیگر از دانشگاهها حمایت وهمبستگی خودشان را از این اقدام دانشجویان دانشگاه تهران اعلام کرده اند .
همچنین ۵۰ شوراهای صنفی ۵۰ دانشگاه کشور نیز با دادن بیانیه ای حمایت خودرا ازدانشجویان اعلام کرده اند .

درادامه موج تظاهرات و حمایت از دانشجویان بازداشت شده برخی اساتید نیز دراین تجمعات شرکت کردند و از آزادی دانشجویان و لغو احکام صادرشده برای دانشجویان حمایت کرده اند .

دانشجویان دانشکده روان شناسی

دانشجویان دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران خواستار لغو احکام سنگین قضایی شدند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید