دانشجویان دانشکده دندان پزشکی بندرعباس تجمع کردند

0
824
دانشجویان دانشکده دندان پزشکی
دانشجویان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۷-دانشجویان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانشجویان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
روز سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۹۷ دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بندرعباس نسبت به مشکلات آموزشی و وضعیت رفاهی در دانشکده دندانپزشی تجمع اعتراضی کردند.

دانشجویان دندانپزشکی درسراسرکشور نسبت به کمبودهای امکانات تحصیلی همواره معترض هستند و گوش شنوایی هم برای حل این مشکلات نیست

شایان ذکراست که

دانشجویان دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه ملی ( بهشتی) استارت اعتصاب را زدند!
این دانشجویان نسبت به کمبود فضای و امکانات آموزشی اعتراض دارند.
بویژه که در سال تحصیلی جدید بیش از صد دانشجوی جدید الورود نیز به این دانشگاه اضافه شده است.
دانشجویان دانشگاه بهشتی در سال تحصیلی گذشته نیز اعتراضاتی را مبنی بر فضای کم آموزشی؛ کاهش سنوات؛ تخلیه خوابگاه های دانشجویی را ترتیب داده و مطالباتشان را ارائه دادند.

خروش آذر
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید