دانشجویان خوابگاه امیرالمومنین در دانشگاه اراک از تعویض نشدن فیلترهای آب شاکی هستند

0
680
دانشجویان خوابگاه امیرالمومنین در دانشگاه اراک
دانشجویان خوابگاه امیرالمومنین در دانشگاه اراک از عدم تعویض نشدن فیلترهای آب شاکی هستند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۵-دانشجویان خوابگاه امیرالمومنین در دانشگاه اراک از عدم تعویض نشدن فیلترهای آب شاکی هستند

دانشجویان خوابگاه امیرالمومنین در دانشگاه اراک از عدم تعویض نشدن فیلترهای آب شاکی هستند

دانشجویان دانشگاه اراک د رخوابگاه امیرالمومنین این دانشگاه از کمبود آب و تعویض نشدن فیلترهای آن شاکی هستند .

دانشجویان می گویند تعویض نکردن این فیلترها رابطه مستقیم با بیماری و از عوامل بیماری زا می باشد.

آنها میگویند درصورت عوض نکردن به موقع فیلترهای تصفیه آب به دلیل ازدست دادن کلرجلبک و قارچ و سایر عوامل بیماری زا رشد کرده و زمینه های بیماری را برای مصرف کنندگان که دانشجویان می باشند فراهم خواهد کرد.

راهپیمایی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید