دانشجویان با شعار بی شرف بی شرف آخوند را رسوا کردن

0
1547

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۲۵-دانشجویان با شعار بی شرف بی شرف آخوند را رسوا کردن

دانشجویان با شعار بی شرف بی شرف آخوند را رسوا کردن

دراین کلیپ یک آخوند پرمدعا که مدرک تافل خودش را داشت به رخ می کشید توسط دانشجویان رسوا شد.
دانشجویان با فریادهای بی شرف بی شرف خود از ادامه صحبت او را بازداشتند.

همچنین با فریادها و به هم زدن این برنامه اعتراضاتشان را نشان دادند.

یاد آور می شود که این بار اول نیست که دانشجویان هنگام سخن گفتن آخوندها آنان را مفتضح کرده و برنامه را بهم ریخته اند.
این ها نشان دهنده تنفر و انزجار تمامی اقشار مردم وبخصوص دانشجویان و جوانان نسبت به این چپاولگران و غارتگران می باشد.

دیدیم که در دانشگاه تبریز یکی از دانشجویان شجاع پاسدار عباسی را بخاطر کشتار سال ۶۷ وقتل عام زندانیان سیاسی در زندان اوین  به  چالش کشیده وخواستار شد که پاسخگوی این جنایت باشد.

دانشجویان شجاع و مقاوم ایرانی اکنون نیز باایستادگی و اعتراض درقبال احکامی که برای بازداشت شدگان دیماه ۹۶ صادرشده است به همه جناحهای حاکم نظام نشان دادند که اعتراضاتشان سربازایستادن ندارد و درهرکوی وبرزنی این جانیان را رسوا خواهند کرد

دانشجویان با شعار بی شرف بی شرف آخوند را رسوا کردن

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید