دانشجویانی که ظلمت شب را دریدند

0
458

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۲-دانشجویانی که ظلمت شب را دریدند

از درخشان ترین اسناد تاریخی فروغ جاویدان حضور زنانی آگاه و مترقی در صحنه های این نبرد شگفت انگیز بود.
زنانی همچون فرمانده سارا با دشنه ای درقلبش که اوج وحشانیت نظام زن ستیزی آخوندی را نشان داد.

زنان مجاهد خلق آنچنان درخشیدند که مزدوران زن ستیز حتی جرات نزدیک شدن به اجساد این شیرزنان را نداشتند.
دانشجویانی چون

ناهید صراف دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه تربیت معلم او درتهران متولد شده بود و در سال ۶۷ تنها ۳۱ سال داشت.
او یکی از فرماندهانی بود که قدرت فرماندهی اش بسیار چشم گیری داشت.
یکی ازهمرزمانش می گوید:«دشمن با خمپاره و کاتیوشا دیوانه وار می کوبید . فرمانده گیتی برسرعت گامهایش افزود اما اواسط راه که بودیم براثر اصابت ترکشی در جا به شهادت رسید و در همان محل او را به خاک سپردیم.

فرمانده سارا دانشجویی جسور و بی باک
بر سینه‌ات نشست
زخم عمیق کاری دشمن
اما
ای سرو ایستاده نیفتادی
این رسم توست که ایستاده بمیری.
شهرزاد شعبان زاده متولد تربت حیدریه لیسانس اقتصاد با ۹سال سابقه مبارزاتی
او فرماندهی یک گروه رزمی را عهده دار بود او بعد ا ز۴ روز جنگ بی امان علیه دشمن در اسلام آباد به شهادت رسید.
سودابه سلیمیان متولد تهران درسال ۱۳۴۰
سودابه دانشجو؛ و ۴/۵ سال را درزندانهای خمینی بود.
او ۹سال سابقه مبارزاتی داشت.
او می گفت: «این آرمان رهاکنندهٌ انسان از قید و بندهای استثماری، استبدادی و استعماری می‌باشد، تمام تلاشم بر آن بوده که شاید بتوانم ذره‌یی از دینی که به خلقمان دارم را ادا کنم». وصیت‌نامه‌ ـ28 اسفند 66
در روز 6مرداد هنگامی که در دشت حسن‌آباد در حال سنگر گرفتن پشت یک تپه بود، هدف آتش مزدوران خمینی قرار گرفت و در همان‌جا به‌شهادت رسید.

ماهرخ طلوعی دانشجوی رادیو لوژی از امریکا با ۱۰سال سابقه مبارزاتی
می‌گفت : «می‌خواهم در راه رسیدن به جامعه بی‌طبقه توحیدی و نفی هرگونه استثمار با تمام وجود و عاری از کلیه تعلقات طبقاتی و شرک‌آلود مبارزه کنم و خود را فدیه راه رهایی خلق بنمایم».
اودر نبردهای تنگه چار زبر به شهادت رسید.
مرضیه طلوع شریفی فوق لیسانس روانشناسی با ۱۰سال سابقه مبارزاتی
مرضیه جزو اولین دسته از شیرزنانی بود که وارد تنگهٌ چهارزبر شد و در چند تک قهرمانانه برای درهم‌کوبیدن نیروهای دشمن شرکت کرد و در همان‌جا قهرمانانه به‌شهادت رسید.

شایان ذکر است که:
ده ها زن مجاهد دیگری در این نبرد نابرابر علیه پاسداران ظلمت جنگیده وبه شهادت رسیدند .
آنها بر تمامی ناباوریهای نمی توان؛ زن خط بطلان کشیدند و نشان دادند که زن ایرانی پرچم دار نبرد علیه زن ستیزی و اندیشه مرد سالارانه خمینی و اعوان وانصارش هستند.
صحنه فروغ جاویدان اثباتگر می توان و باید زن ایرانی بود

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید