دانشجونماهای بسیجی و ترفندهای فرصت طلبانه آنان را افشا می کنیم

0
781
دانشجونماهای بسیجی
دانشجونماهای بسیجی و ترفندهای فرصت طلبانه آنان را افشا می کنیم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۴-دانشجونماهای بسیجی و ترفندهای فرصت طلبانه آنان را افشا می کنیم

سؤال این است که از کجا بفهمیم فلان کارگزار رژیم که تا دیروز در دانشگاه سردمدار سرکوب دانشجویان بوده حالا در صف معترضان می ایستد ریزشی است یا ترفند می‌زند؟
میخواهد اعتراضات را به نفع رژیم مدیریت کند یا واقعا از رژیم کنده شده و به صفوف مردم و دانشجویان پیوسته است؟

تفاوت ریزش با ترفند
این یک اصل اساسی در همه انقلابات جهان بوده است و قانون تکامل اجتماعی هم هست که وقتی دیکتاتورها که نیروهای میرا در تاریخ هستند در حال سرنگون شدن هستند از صدر تا ذیل در بین نیروهایش دچار ریزش و پیوستن به نیروهای انقلاب می شوند.
در ماههای پایانی زمان شاه بارها شاهد پیوستن سربازان و درجه داران و افسران ارتش به مردم با سلاحهایشان بودیم که حاضر به شلیک به سمت مردم نبودند.
همچنین در جریان قیام دیماه شاهد آتش زدن کارتهای بسیج و انزجار از سپاه وبسیج و نیروهای سرکوبگر در بین این نیروها بودیم که موجی هم در فضای مجازی به راه افتاد. این معنای ریزش است.

بنا بر این تفاوت ریزش و پیوستن افراد با سابقه حکومتی به صفوف جنبش با ترفند کارگزاران حکومتی برای مخدوش کردن اعتراضات مردمی در این است که ریزشی باید به رژیم پشت کند و سپر برعکس کرده و در صفوف مردم به افشای جنایات رژیم بپردازد.
اما ترفندگر آن است که ضمن حفظ موقعیت خودش در دانشگاه یا فرمانداری یا هر جای دیگر ادعای شنیدن صدای مردم هم می کند!
اگر نماینده نهاد رهبری یا استادانی از دانشگاه که قبلا سنگ رژیم را به سینه میزدند حالا مدعی حمایت از خواسته دانشجویان است این حداقل خواسته دانشجویان است که از او بخواهند تمامی اقدامات سرکوبگرانه و توطئه‌های رژیم علیه دانشجویان را افشا کنند و حاضر به پرداختن بهای مدتها حضورش در نیروهای سرکوبگر و امنیتی باشد.

دوم این که مهمترین خواسته دانشجویان و استادان مستقل دانشگاهها از زمان شاه استقلال دانشگاهها بوده است.
در شرایط کنونی که هر کس مدعی همراهی با جنبش دانشجویی مستقل ایران است باید خواستار جاروکردن بسیج و نهاد نمایندگی رهبری و سایر ارگانهای سرکوبگر از دانشگاه باشد.
این همان شعار همیشگی دانشجویان در قیامهای دانشجویی طی سالهای اخیر است که می گویند:‌ «بسیجی بروگمشو» .
با عوض کردن اسم هم مثل «جنبش عدالتخواه دانشجویی» به هیچ وجه چیزی حل نمی‌شود.
سوم در هر اعتراضی کسانی که سازشکارانه دنبال سرهم بندی و تقلیل اعتراضات مردم هستند را باید افشا و از صفوف دانشجویان و اعتراضات مردمی تصفیه کرد.
مثلا در خواست دانشجویان برای آزادی دانشجویان زندانی و محکوم کردن احکام سنگین قضایی آمده بود که چنانچه این دانشجویان آزاد نشوند امتحانات انجام نمی شود.؛ یکمرتبه دیدیم بعد از چند روز قاطی شدن مزدوران بسیجی و نهاد رهبری و استادان سازشکار و وابسته در صفوف این اعتراض، این خواسته برداشته شد.
مگر خلق در برابر یک حاکمیت غدار ستمگر یکی از اهرمهای مقابله‌اش اعتصاب و اعتراض نیست؛ پس چرا یک مرتبه این خواسته تقلیل پیدا می‌کند؟
دلیلش چیزی نیست جز اینکه عناصر حکومتی خودشان را به اسم معترض جا زده اند و انگار نه انگار که خود همینها جز سرکوبگران هستند و هزاران دانشجو زیر دست همینها سرکوب شده و می‌شوند.

چهارم. هیچ جنبش انقلابی برای دستیابی به آزادی بدون چیدن علفهای هرز موفق نبوده است.
نباید گذاشت علفهای هرز حکومتی به دست و پای اعتراضات بپیچند و با تقلیل خواسته هاِ اعتراضات را در حد یک شعار مفت و بی خاصیت ادامه داشته باشد.
چرا که اگر میخواهیم همان بچه هایی که از همین دانشکده علوم اجتماعی در زندان هستند و بدون هیچ جرمی و صرفا به دلیل اعتراض به حاکمیت فاسد و تبهکار ولایت فقیه در تظاهرات مردم شرکت کرده اند از زندان آزاد شوند باید ما که آزاد هستیم کوتاه نیاییم و از هر امکانی برای بیان اعتراض وگسترش آن تلاش کنیم.
نباید اجازه دهیم مزدوران با رنگ عوض کردن خودشان را مدافع جنبش دانشجویی مستقل قلمداد کرده و شعله اعتراض را خاموش کنند و همچنان دوستانمان در زندان بمانند.
باید نیروهای سرکوبگر بدانند که قیمت سنگینی بابت زندانی کردن هر دانشجو باید بپردازند و از شعله ور شدن اعتراض دانشجویی به یک قیام وحشت کنند.
این نشان دادن قدرت دانشجویان در برابر نیروهای سرکوبگر است.

پنجم: همبستگی دانشجویان در دانشگاههای دیگر با دانشجویان اعتصابی و معترض در هرجا و زنجیر بستن در برابر دیکتاتوری غارتگر آخوندی یک اهرم قدرت بزرگ از طرف دانشجویان می باشد.
این مهم هم در عقب راندن نفوذ نیروهای سرکوبگر به داخل اعتصابها و اعتراضهای دانشجویی مؤثر است.
پیش به سوی هر چه شعله ور کردن ؛
اعتراضات دانشجویی برای آزادی دانشجویان زندانی،
استقلال دانشگاهها و جاروی نیروهای سرکوبگر از دانشگاهها.

دانشجونماهای بسیجی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید