دادخواهی مادر زندانی سیاسی سهیل عربی ازمردم ایران در چهل وششمین روز اعتصاب غذای فرزندش

0
534
دادخواهی مادر زندانی سیاسی سهیل عربی ازمردم ایران
دادخواهی مادر زندانی سیاسی سهیل عربی ازمردم ایران در چهل وششمین روز اعتصاب غذای فرزندش

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲۰-دادخواهی مادر زندانی سیاسی سهیل عربی ازمردم ایران در چهل وششمین روز اعتصاب غذای فرزندش
خدمت همه ملت ایران سلام عرض می کنم

من فرنگیس مظلوم هستم مادر سهیل عربی
خواستم به این وسیله به اطلاع همه برسانم که سهیل اصلا حالش خوب نیست. امروز دوباره خبردار شدم که فرزندم را زدند و حالش بد شد او را به بهداری بردند .می خواستند سرم به او بزنند مانع شد دوباره او را زدند. این وضع تا کی می خواهد ادامه پیدا کند؟
اعتصاب تنها وسیله دفاع یک زندانی از حقوق خودش است. آنها سهیل را آزار و اذیت می کنند که تن به ذلت بدهد و سهیل زیر بار ذلت نمی رود. این حق سهیل است که علیه ظلم و بی عدالتی اعتصاب کند. او بی گناه ا ست و حق را گفته و دنبال آزادی است. سهیل باید آزاد باشد.
تا کی می‌خواهد این طور باشد؟ چرا باید همه را اذیت کنند؟ چرا فرزند من به خاطر اعتصاب باید کتک بخورد؟ اعتصاب حق هر زندانی است. به چه حقی او را می زنند؟
من مادر سهیل عربی از همه مردم آزاده و حامیان حقوق بشر می خواهم که برای دادخواهی حق فرزندم حمایتش کنند و به دادش برسند. ممنون از همه مردم.

دادخواهی مادر زندانی سیاسی سهیل عربی ازمردم ایران در چهل وششمین روز اعتصاب غذای فرزندش

بیشتربدانیم:
زندانی سیاسی سهیل عربی از روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه؛ دست به اعتصاب خشک زده است.

این زندانی در پیامی از زندان خطاب به رژیم گفته است:
حقوقم را نقض کردید ؛گذشتم. دست کم اجازه دهید اعضای بدنم را اهدا کنم. بعید می دانم که بیش از دو روز دیگر زنده بمانم. نه آب و نه خوراک و نه حتی اجازه می دهم که سرم تزریق کنند. من باید ۷ شهریور مطابق قوانین آزاد می شدم ولی هنوز محبوسم و حتی از حقوق خود مثل تخت و تفکیک جرائم طبق آیین نامه سازمان زندانها محروم می باشم و مثل سایر زندانیان سیاسی محکومیت حبسم را در بند زندانیان عادی که بعضا توسط رژیم تحریک به اذیت و آزار ما می شوم ؛ هستم.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید