« خوان گارسیا پونسه » داستان نگار و نقدنویس ادبی ـ هنری بلند آوازه مکزیک ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳ در ۷۱ سالگی درگذشت

0
652
خوان گارسیا پونسه
« خوان گارسیا پونسه » داستان نگار و نقدنویس ادبی ـ هنری بلند آوازه مکزیک ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳ در ۷۱ سالگی درگذشت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۷-« خوان گارسیا پونسه » داستان نگار و نقدنویس ادبی ـ هنری بلند آوازه مکزیک ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳ در ۷۱ سالگی درگذشت

« خوان گارسیا پونسه » داستان نگار و نقدنویس ادبی ـ هنری بلند آوازه مکزیک ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳ در ۷۱ سالگی درگذشت
« خوان گارسیا پونسه » داستان نگار و نقدنویس ادبی ـ هنری بلند آوازه مکزیک ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳ در ۷۱ سالگی درگذشت و فوکس رئیس

جمهوری این کشور در اعلامیه فوت او نوشت که مکزیک دیروز پربارتر از مکزیک امروز بود زیرا که امروز، دیگر گارسیای بزرگ و گرانبها را ندارد. گارسیا که اجازه نداد کتابهایش را به کمیسیون ادبی نوبل بفرستند پنجاه داستان و تالیف دیگر ازخود باقی گذارده است. او قضاوت داوران جوائز نوبل را منصفانه نمی دانست ، ولی همه القاب و نشانها و جوائز ادبی آمریکای لاتین ، دنیای اسپانیائی زبان ، و فرانسه را پذیرفت. تابوت جنازه گارسیا دو روز جهت ادای احترام مکزیکی ها به نویسنده خود در کلیسای بزرگ مکزیکو سیتی قرار داده می شود.

« خوان گارسیا پونسه » داستان نگار و نقدنویس ادبی ـ هنری بلند آوازه مکزیک ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳ در ۷۱ سالگی درگذشت

« خوان گارسیا پونسه » داستان نگار و نقدنویس ادبی ـ هنری بلند آوازه مکزیک ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳ در ۷۱ سالگی درگذشت
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید