خصوصی سازی و پولی سازی دانشگاه ها چالشی برای دانشجویان ایرانی

0
866
دانشجویان ایرانی
خصوصی سازی و پولی سازی دانشگاه ها چالشی برای دانشجویان ایرانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۲-خصوصی سازی وپولی سازی دانشگاه ها چالشی برای دانشجویان ایرانی

چرادانشگاههای دولتی درایران پولی وخصوصی می شود ؟

نتایج پولی سازی وخصوصی سازی دانشگاه های کشور چه خواهدبود؟
درطی سالهای اخیر بارها شاهد اعتراضات دانشجویان دانشگاه های دولتی کشور بوده ایم که نسبت به پولی سازی و خصوصی سازی دانشگاهها بشدت مخالف هستند و در شکل های مختلف بیان کرده اند .
اما آنچه که شایان ذکر است :
اینکه گوش شنوایی به این اعتراضات نبوده و هرروز شاهد گسترش این برنامه ریزی در ساختار آموزش عالی هستیم.
خصوصی سازی و پولی سازی دانشگاه ها ؛
همچنان بومی گزینی ۸۰ به ۲۰ درصد ؛
پذیرش جنسیتی ازرشته محل ها
سهمیه های ارگانی بعضی از سازمانها
ایجاد دانشگاه های خاص که صرفا پذیرش ایدئولوژیکی می توان نام برد
همه این موارد منجر به غربال کردنی می شود که تنها عده خاصی موفق به راه یافتن به دانشگاه می شوند ؛
که اساسا قشر متمول وپول داری ازهمان ۴درصدی است که اکثر ارگانهای کشوری ودولتی را نیز دردست دارند .
این روند امکان دست رسی فرزندان افراد بی بضاعت وقشر کارگری راازآموزش عالی کلا حذف می کند و دانشگاه و آموزش عالی صرفا دراختیار نمایندگان مجلس و روسای کارخانجات ؛ فرزندان روسا ووکلاو غارتگران مملکت خواهد بود .
گفتنی است که در دانشگاه صنعتی شریف اکثر قریب به اتفاق دانشجویان از فرزندان روسای جمهور ؛‌رییس مجلس ؛ نمایندگان مجلس
پاسداران و همه کسانی که در دایره اهرم های قدرت هستند تشکیل شده است .
این شرایط یاد آور دوران ساسانیان و ایران باستان است که تنها فرزندان سران حکومت اجازه تحصیل علم و دانش را داشتند .
اکنون نیز آموزش درایران در انحصار غارتگران و چپاولگران است زیرا که فرزندان محرومان وزحمتکشان نه تنها به آموزش عالی راه نمی یابند ؛ حتی اگر با هرفلاکتی هم که پایشان به دانشگاه برسد ؛ با سرکوب وارعاب و دستگیری و شکنجه و زندان مواجه خواهند شد .
کم نیستند دانشجویانی که هم اکنون با تحصیلات عالیه ونخبگانی که یا درگوشه زندان هستند ویا اینکه جلای وطن شده اند یا اخراج شده و عمر وزندگی شان تباه شده است

نهایتاً این فرآیند منجر به طبقاتی شدن آموزش می شود
آموزشی که گاه می تواند تنها راه گریز طبقات کم درآمد جامعه برای کنده شدن از جایگاه های بی تحرک و جمود یافته طبقاتی که در نتیجه سلطه فرادستان به وجود آمده است، باشد.
چرا که این آموزش است که میزان و کیفیت دستیابی به سایر منابع و امکانات جامعه همچون:
ثروت، سیاست، جایگاه فرهنگی و در یک کلمه قدرت را مشخص می کند.
نتیجه گیری :
پولی سازی تنها وتنها سیاست ضدمردمی و ضد انسانی است که رژیم جمهوری اسلامی به طرق مختلف می خواهد این امکان را از جوانان گرفته و آنهارا از زندگی و آینده ای بهتر محروم سازد و دانشگاه را درقبضه خود قراردهد.

دانشجویان ایرانی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید