خروج ازبرجام پیام آور گشایش برای دانشجویان وتمامی مردم ایران

0
783
خروج ازبرجام پیام آور گشایش برای دانشجویان وتمامی مردم ایران
خروج ازبرجام پیام آور گشایش برای دانشجویان وتمامی مردم ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۹-خروج ازبرجام پیام آور گشایش برای دانشجویان وتمامی مردم ایران

نظام حاکم برایران درطی ۴دهه با کوبیدن برطبل انرژی هسته ای حرث ونسل مردم ایران را به یغما برد .
پروژه مخرب، ماجراجویانه، ضدمردمی و ضدایرانی ملایان ، تنها برای دستیابی به بمب اتمی برای بقای فاشیسم دینی بود.
از همان سالهای اول و به‌طور مشخص از سال ۱۳۷۰ مقاومت ایران افشاگری دراین زمینه را آغازکرد.
– دو سایت اصلی رژیم یعنی سایت نطنز و اراک که از سالها پیش توسط رژیم مخفی شده بود، در تابستان سال81توسط شورای ملی مقاومت ایران (اطلاعیه کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک) برملا گردید و از آن پس بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیتهای غیرقانونی این رژیم را زیر نظر گرفت.
در دوران ۸ساله احمدی‌نژاد نظام به درآمدهای هنگفت ارزی دست یافت، خامنه‌ای به تلاش برای افزایش غنی‌سازی و تکامل آن مبادرت ورزید و در مقابل این سیاست ماجراجویانه، آژانس و شورای امنیت ملل‌متحد در اثر موج اعتراضات بین‌المللی که دینامیسم آن، مقاومت ایران و یاران و پشتیبانان و اعتراضهای روزانه آنان در کشورها و پارلمانهای مختلف جهان بود، مجبور به صدور چند قطعنامه و اعمال برخی از تحریمها شدند.
مقاومت ایران در تمامی افشاگریهای خود، پیوسته خواستار ارجاع پرونده اتمی این رژیم به شورای امنیت ملل‌متحد بود.
شایان ذکر است که همه هدف رژیم حاکم برایران دست یابی به سلاح اتمی برای بقای خود بوده است زیرا ازطریق بمب اتم
صدورتروریسم درمنطقه وجهان برایش مهیا می شد.
دست یابی به سلاح اتمی دست رژیم رابرای موارد زیر به راحتی بازداشته است .
دخالت درامور کشورهای همسایه
رساندن پول و سلاح به سوریه و عراق برای اینکه درمنطقه بتواند ام القرا باشد ؛ و حاکمیت ارتجاعی خودرا در منطقه بگستراند.
ازسویی با پولهای هنگفتی که از فروش پول نفت بدست آورد و پولهای هنگفتی که ازامریکا جهت برجام دریافت کرد نه تنها حتی
یک ریال آن را خرج مردم و محرومان جامعه نکرد بلکه میلیاردها دلار را به لبنان وسوریه وعراق ریخت .
درحالیکه دانشجویان ؛کارگران ؛معلمان ؛زحمتکشان ؛ ایران در منتهای معیشت زیر؛ صفر بودند وهستند ؛
درحالیکه دانشجویان ما دست فروشی میکنند که تا هزینه تحصیل بدهند ؛
درحالیکه دانشجویان ما بخاطر نداشتن خوابگاه از ادامه تحصیل باز می مانند ؛
درحالیکه دانشجویان ما ماه ها وما ه ها دراعتراض به لغو قانون سنوات وخصوصی سازی هستند ؛
درحالیکه دانشجویان ما بخاطر اعتراضات صنفی هم اکنون در زندانها بسر می برند ؛
زیراکه اصلاح طلب و اصول گرای حراف فقط به فکر منافع خودشان بودند و کاری برای دانشجویان نکردند .
پولهای هنگفت این مردم به تنور جنگ سوریه وعراق ولبنان ویمن ریخته شد.
برجام چیزی به جز پایمال شدن حقوق مردم در طی چهار دهه نبود .
میلیاردها دلار هزینه شد تا بمب اتم ساخته شود و تروریسم به خارج ایران صادر شود .
اینک خروج ازبرجام نقطه شروعی برای خلاصی از خطر اتمی و تروریسم این رژیم برای ایران وجهان است .
این رژیم بدون تروریسم و سرکوب و تسلیحات کشتار جمعی وجود ندارد.
قیام سراسری دیماه گذشته نشان داد، خواست عموم مردم ایران آزادی از ستم و استبداد دینی است.
پایان دیکتاتوری و فاشیسم دینی در ایران لازمه صلح و دموکراسی و امنیت و ثبات در منطقه است.
خلاصی از خطر اتمی و تروریسم رژیم ؛ خلاصی از تمامیت آن است.
و این خواسته دانشجویان مبارز و انقلابی ایران است .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید