خبر تکمیلی درمورد واژگون شدن اتوبوس دانشجویان ترمزاتوبوس بریده شده راننده سکته نکرده

0
1311

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۴-خبر تکمیلی درمورد واژگون شدن اتوبوس دانشجویان ترمزاتوبوس بریده شده راننده سکته نکرده

خبر تکمیلی درمورد واژگون شدن اتوبوس دانشجویان ترمزاتوبوس بریده شده راننده سکته نکرده
به گفته خبرگزاری مهر علت واژگون شدن اتوبوس دانشجویان سکته کردن راننده بوده است اما دانشجویانی که درصحنه حضور داشتند می گویند اتوبوس ترمز بریده است
یک دانشجو :
درساعت ۱۲۳۵وقتی همایش تمام شده بچه ها اومدن سوار اتوبوس شدن
بالا سمت رستوران
ما اتوبوس پشتی بودیم یک دفعه ترمز اتوبوس برید
اینطور که شنیدیم
۸نفرکشته شدن و تعدادی هم زخمی شدن
ما بچه های همایش بودیم
دانشجوهای مدیریت بودند

یک دانشجو:
اتوبوسها همه خراب است
پایین تراز کتابخانه این اتفاق افتاده است
از همه دانشکده ها بودند
چند سال پیش هم این اتفاق افتاده که یک دختر دانشجو کشته شده است
میگن اخبار گفته راننده سکته کرده !
نه راننده سکته نکرده ترمزبریده
اتوبوسها داغون هستن خودتان برید نگاه کنید

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید