خبر تکمیلی تظاهرات شبانه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بزرگترین خوابگاه این دانشگاه

0
697

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۷-خبر تکمیلی تظاهرات شبانه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بزرگترین خوابگاه این دانشگاه

خبر تکمیلی تظاهرات شبانه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بزرگترین خوابگاه این دانشگاه
دانشجویان خوابگاه دخترانه طرشت ۲ و پسرانه ی طرشت ۳ و احمدی روشن که بزرگترین خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف محسوب

می شوند از ساعت ۹ امشب دست به تجمع اعتراضی در حیاط خوابگاه زده اند.

خواسته دانشجویان برقراری امنیت محوطه اطراف دانشگاه تا خوابگاه ها و درخواست سرویس حمل ونقل از مسئولین دانشگاه است.

درپی درخواست ۲۴۰۰دانشجو از ریاست دانشگاه برای داشتن سرویس ایاب و ذهاب و عدم پاسخگویی به این خواسته دانشجویان تجمع کرده اند.
دانشجویان دختر پس از اتمام تجمع هم ایستاده و گفتند باید یکی از مسئولین دانشگاه به ما پاسخ بدهد.

تظاهرات دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید