خبرنگاردانشجو آنلاین از شهرهای زنجان ؛‌اهواز و تویسرکان گزارش میدهد

0
737

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۲-خبرنگاردانشجو آنلاین از شهرهای زنجان ؛‌اهواز و تویسرکان گزارش میدهد

خبرنگاردانشجو آنلاین از شهرهای زنجان ؛‌اهواز و تویسرکان گزارش میدهد
سه شنبه ۱۲ دی ماه ۹۶ قیام کنند گان و مردم شجاع اهواز تظاهراتی راه انداخته و در حال عبور از مقابل نیروهای انتظامی شعار سر می دهند .
مردم شجاع قیام کننده باشعار :
نیروی انتظامی حمایت حمایت
حرف آخر خودرا با این نیروی سرکوبگر می زنند و به و حرکت خود شان ادامه می دهند.
تجمع شبانه هزاران قیام کننده-زنجان
همچنین درروزدوشنبه ؛ ۱۱ دیماه ۹۶ همچنین هزاران نفر ازمردم غیور زنجان درمیدان اصلی شهر تجمع کرده و خواستار برچیده شدن ظلم واستبداد شدند
دراین تجمع اقشار مختلف مردم حضور داشتند آنها پرشور وشجاع ؛‌درحالیکه سوت و کف میزدند شعا رمیدادند :
تاحقمو نگیرم هر شب همین بساط است.
عقب نشینی نیروی ضد شورش درتویسرکان و درگیری جانانه قیام کنندگان
خبرنگار دانشجو آنلاین :
درگیری و رزم جانانه توده مردم قیام کننده در میدان اصلی شهر تویسرکان قیام کنندگان شجاع بطور متمرکز با هر وسیله ای که در دست دارند ماموران ضد شورش را مورد تهاجم قرار میدهند و با پرخروش سرکوبگران را پس زده و بدون واهمه از گاز اشک آوربه پیش میروند .
شایان ذکر است که درطی قیامهای سراسری که از روز ۶ دیماه درمشهد شروع شد مردم همه شهرها منجمله تویسرکان قهرمان به قیام پیوستند و در این جنگ برای آزادی تاکنون چندین شهید وزخمی تقدیم راه آزادی کردند .

همچنین ازبین مردم قهرمان اهواز تعدادی شهید ومجروح شده اند.

خبرنگاردانشجو آنلاین از شهرهای زنجان

https://youtu.be/GLZcGgqj5kU
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید