خانواده های متحصن درمقابل زندان اوین راه را بستند و شعار الله اکبر دادند

0
484

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۹-خانواده های متحصن درمقابل زندان اوین راه را بستند و شعار الله اکبر دادند

خانواده های متحصن درمقابل زندان اوین راه را بستند و شعار الله اکبر دادند
درروز دوشنبه ۱۸ دیماه ۹۶دراویش و خانواده دستگیر شدگان که در جلوی زندان اوین به تحصن نشسته اند در مقابله با فشار های نیروی سرکوبگر انتظامی کف خیابان نشسته و راه را بستند .
این زنان و مردان شجاع از ظلمهایی که به آنان شده می گویند.
عده ای دست به افشاگری زده و درمقابل ماموران سرکوبگر فریاد میزنند به دانشگاه راه نمیدهید ؛ اگر درویشی و خواستن حق آزادی فرزندانمان جرم است پس ما راهم دستگیر کنید و بکشید.
این دراویش یکصدا و متحد شعار الله اکبر می دهند و می گویند : ما تا پاسخ نگیریم راه را باز نمی کنیم .
نیروهای سرکوبگر در طی روزهای قیام تعداد زیادی ازمردم جوانان و دانشجویان را دستگیر کرده وبه زندان اوین منتقل کرده اند ؛شایان ذکر است که درقیامهای سراسری تعداد زیادی ازمردم دستگیر شده اند و ازوضعیت خیلی ازدستگیرشدگان اطلاعی دردست نیست وخانواده های آنان نگران وضعیت عزیزانشان هستند ودرترس ووحشت از کشته یا مفقود شدن فرزندانشان صحنه تحصن را ترک نکرده و می گویند تا پاسخ نگیریم ازاینجا نخواهیم رفت .
در ادامه همین اعتراضات وتجمعات طی روزهای گذشته سرکوبگران درمقابل زندان اوین با شلیک گاز اشگ آور و شلیک هوایی درصدد پراکنده ومتفرق کردن افراد بودند اما موفق نشدند .

خانواده های متحصن درمقابل زندان اوین راه را بستند و شعار الله اکبر دادند
خانواده های متحصن درمقابل زندان اوین راه را بستند و شعار الله اکبر دادند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید