خانواده های دانشجویان؛کارگران و معلمان دستگیرشده روزکارگر مقابل زندان اوین تجمع کردند

0
383
خانواده های دانشجویان؛کارگران
خانواده های دانشجویان؛کارگران و معلمان دستگیرشده روزکارگر مقابل زندان اوین تجمع کردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۲-خانواده های دانشجویان؛کارگران و معلمان دستگیرشده روزکارگر مقابل زندان اوین تجمع کردند

خانوادههای دانشجویان؛کارگران و معلمان دستگیرشده روزکارگر مقابل زندان اوین تجمع کردند
در روز ۱۱اردیبهشت ۹۸ بیش از ۲۵ نفراز فعالین مدنی؛ کارگران ؛ دانشجویان؛ معلمان همزمان با تجمع مقابل مجلس نظام به مناسبت روز کارگر توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت شده و به بازداشتگاه وزرا و سپس اوین منتقل شده اند .
آنان درمقابل زندان اوین برای آزادی عزیزانشان تجمع کرده و خواستار آزادی آنان هستند.

اسامی بازداشت شدگان

فرهاد شیخی دانشجوی حقوق و فعال کارگری در تجمع امروز مقابل مجلس بازداشت شد!

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید