حمیدرضا امینی و سهیل عربی به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شده اند

0
640
زندان تهران بزرگ
حمیدرضا امینی و سهیل عربی به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شده اند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱۷-  حمیدرضا امینی و سهیل عربی به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شده اند

دو زندانی سیاسی حمیدرضا امینی و سهیل عربی در هفته های اخیر بدلیل اعتصاب غذا در سلولی در بسته به نام سوئیت در یکی از سالن های  تیپ یک زندان تهران بزرگ زندانی بودند.

 دراین قسمت دو زندانی  عادی دیگر نیزحضور داشته اند.

به گزارش رسیده زندان این دو زندانی سیاسی را روز پنجشنبه ۱۶ فروردین به بند عمومی منتقل کردند.

حمیدرضا امینی به یکی از سالن های تیپ ۲ و سهیل را نیز به سالن دیگر منتقل کردند.

حاج مرادی رییس زندان تهران بزرگ تاکید کرده است که حمیدرضا و سهیل در یک سالن نباشند.

طی یکماه اخیر خانواده این دو زندانی بارها برای ملاقات با همسر و فرزندشان به زندان مراجعه کردند ولی دژخیمان به خانواده ها اجازه ملاقات ندادند.

 حمیدرضا و سهیل از امکانات زندان مثل تلفن و فروشگاه در این مدت محروم بوده اند.

مامورین زندان به خانواده ها به دروغ گفته بودند که این دو زندانی در زندان فشافویه هستند.

شایان ذکر است که :

به گزارش رسیده ؛ حال زندانی سیاسی حمیدرضا امینی که در اعتصاب غذا و سلول انفرادی در زندان تهرا ن بزرگ  محبوس است؛ روز پنجشنبه ۱۶ فروردین به وخامت گرائید .طبق خبر دریافتی حمیدرضا امینی به بهداری زندان منتقل شد و درحال حاضر از وی خبری در دست نیست.

زندانبانان تلاش د ارند که به حمیدرضا سرم وصل کنند؛‌اما وی مانع می شود.

یادآوری می شود که حمیدرضا امینی در رابطه با علت اعتصاب غذایش اعلام کرده است: «من نه تبهکارم نه جانی نه قاتل ….من یه زندانی سیاسیم و جای من پیش مجرمین خطرناک نیست و عدالت در عدم تفکیک جرایم رعایت نشده است».

در آستانه تحویل سال نو؛ وی که بر اثر وخامت حالش به بیمارستان خمینی منتقل شده بود؛ در مقابل چشمان همسر و دو فرزندش که برای دیدار وی به بیمارستان رفته بودند به شدت مورد ضرب و شتم از جانب ماموران رژیم قرار گرفت.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید