حمله وحشیانه یک فاشیست بسیجی به دختر دانشجو در بازگشت از دانشگاه

0
577

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۸-حمله وحشیانه یک فاشیست بسیجی به دختر دانشجو در بازگشت از دانشگاه

حمله وحشیانه یک فاشیست بسیجی به دختر دانشجو در بازگشت از دانشگاه
یک دختر دانشجو روز ۲۷بهمن ۹۷ هنگامیکه از دانشگاه برمی گشته مورد حمله یک فاشسیت بسیجی می شود.
شرح ماوقع از زبان این دانشجوی دختر:
از دانشگاه که برمیگشتم نزدیک مترو مقنعه ام افتاد هم خیلی خسته بودم هم اینکه کیفم سنگین بود نتونستم مقنعه ام را درست کنم .
نزدیک مترو دیدم که یک مرد بسیجی با لحنی بسیار توهین آمیز به من گفت: این چه وضع اش است چرا کشف حجاب کردی؟
منهم بهش گفتم: ربطی به تو نداره

گفت زنگ می زنم پلیس منهم در همین حالت ازش فیلم گرفتم و او به من حمله ورشد!
اما چون من بوکسور هستم وقتی حمله کرد حسابی ازخودم دفاع کردم!!
در آخر مردم از من حمایت کردند .
این ارازل و اوباش باید یاد بگیرند که حق دخالت در حقوق ما را زنان را ندارند و حق ندارند که دست روی کسی بلند کنند!

درود براین دختر شجاع دانشجو
گفتنی است که زن ستیزی ویژگی بارز و برجسته نظام ضد مردمی حاکم بر ایران است.
حق مسلم مردم آزادی است
حق انتخاب پوشش؛ حق آزادی بیان؛ حق آموزش رایگان اینها از اولیه ترین حقوقی است که لازمه هرکشور مترقی و دمکرات باید باشد.

تظاهرات دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید