حمایت وهمبستگی دانشجویان دانشگاه گیلان ازاعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران

0
350
حمایت وهمبستگی دانشجویان دانشگاه گیلان
حمایت وهمبستگی دانشجویان دانشگاه گیلان ازاعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۸-حمایت وهمبستگی دانشجویان دانشگاه گیلان ازاعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران

حمایت وهمبستگی دانشجویان دانشگاه گیلان ازاعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران
درروز شنبه ۲۸اردیبهشت ۹۸ دانشجویان دانشگاه گیلان با دانشجویان دانشگاه تهران که درروز۲۳ اردیبهشت نسبت به راه اندازی گشت های ارشاد و فشارهای بیشتر کمیته انظباطی اعتراض کرده بودند اعلام همبستگی کرده و درحمایت از آنان تجمع کردند.
همچنین نسبت به محدودیتهای صنفی که درماه رمضان برای دانشجویان اعمال شده نیز اعتراض داشتند مانند:

افزایش یک ساعته‌ی ساعتِ مجاز ورود به خوابگاه
بازشدن بوفه در ماه رمضان

بیشتربدانیم:

درروز دوشنبه ۲۳اردیبهشت ماه پاسداران و نیروهای بسیجی برای سرکوب  به دانشگاه تهران ریختند بهانه آنان دفاع از طرح ارتجاعی عفاف وحجاب بود . دراین روز دانشجویان با هجوم چماقداران حکومتی در دانشگاه تهران روبرو شدند اما با تهاجم حداکثر به عناصر بسیج و حزب الله و پاسدار به آنان درس جدیدی از مقاومت دانشجو نشان دادند که دانشجوی متعهد دربرابر حقوقشان کوتاه نخواهند آمد.

یکی از دانشجویان تراکتی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود:

آزادی انتخاب حق مسلم ماست.

دانشجویان دانشگاه تهران طی هفته گذشته شاهد حضور و استقرار نیروهای بسیجی در همراهی با ماموران، به منظور افزایش جو ارعاب در دانشگاه بوده‌اند.

درادامه این اعتراضات دانشگاههای کاشان ؛ ملایر؛ گیلان از حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران حمایت کردند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید