حمایت شوراهای صنفی دانشگاه های سراسر کشور از تحصن معلمان

0
519
حمایت شوراهای صنفی دانشگاه های سراسر کشور
حمایت شوراهای صنفی دانشگاه های سراسر کشور از تحصن معلمان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۳-حمایت شوراهای صنفی دانشگاه های سراسر کشور از تحصن معلمان 

حمایت شوراهای صنفی دانشگاه های سراسر کشور از تحصن معلمان
در پی تحصن معلمان آزاده کشور در روز ۲۲ آبان که استمرار تحصن ۲۲ مهر ماه ۹۷ آنان می باشد شوراهای صنفی دانشگاههای کشور حمایت خود را از حرکت به حق معلمان اعلام کرده و زیر خواسته هایشان ایضا زدند.

خواسته های معلمان: .اعتراض به پولی سازی آموزش
.اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد
اعتراض به گرانی و تورم
اعتراض به زندانی کردن معلمان
.اعتراض به نقض حق تحصیل رایگان و عمومی
مطالبه مدارس امن و ایمن و استاندارد
اعتراض به کاهش قدرت خرید معلمان در کنار سایر اقشار و جامعه
مطالبه رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی
دفاع از تحصن و تشکل یابی به عنوان یک حق مسلم
اعتراض به غارت صندوق ذخیره فرهنگیان
مطالبه بیمه فراگیر و کار آمد
اعتراض به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
اعتراض به طرح معلم تمام وقت
اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی
مطالبه آزادی معلمان در بند

ما دانش آموزان دیروز و دانشجویان امروز، هر لحظه بیش از پیش شاهد وارد آمدن زخم ها بر پیکره اصناف و اقشار جامعه هستیم و معلمان به راستی قشری شریف برای نمایاندن این زخم ها هستند. سرنوشت ما در این درد های مشترک به یکدیگر پیوند خورده است:
کالایی سازی آموزش و بنگاه داری از آموزش عمومی تا آموزش عالی ، سرکوب فعالین صنفی و مدنی و برخورد های امنیتی و قهر امیز با اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز، عدم دادرسی عادلانه و سوگیری روند قضایی علیه دانشجویان و معلیمن فعال صنفی، سرکوب تشکل یابی مصرح در قانون اساسی کشور، چندپاره کردن احاد جامعه و ممنوعیت های گوناگون برای برخی اقلیت ها ، منع حق تحصیل و حق برخورداری از شغل و منزلت اجتماعی و ده ها درد و فریاد مشترک.

ما شوراهای صنفی دانشجویان همبستگی خود را اعلام می داریم.
۲۳ آبان ۹۷

تشکل دانشجویی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید