حمایت دانشجویان از کارگران نیشکرهفت تپه اهواز

0
630

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۶-حمایت دانشجویان از کارگران نیشکرهفت تپه اهواز

حمایت دانشجویان از کارگران نیشکرهفت تپه اهواز
تعدادی از دانشجویان مبارز و متعهد کشور از حرکتهای اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه اهواز حمایت کردند از این رو نماینده کارگران ضمن قدردانی از این حرکت دانشجویان به ادامه راهشان تاکیدکرد.
این نماینده کارگری گفت: از دانشجویان و فولادیهای باغیرت هرکسی که از ما حمایت کرده تشکر می کنیم.

شایان ذکر است که:
این کارگران در اعتراض به خصوصی سازی و عدم پرداخت حقوقشان بمدت ۱۳روز است که در اعتراض و اعتصاب می باشند

از صبح روز شنبه ۲۶ آبان ۹۷، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی در هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش تجمع اعتراضی بزرگی برپا کردند.

اعتراض ادامه دارد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید