عده ای از دانشجویان دانشگاه آزاد کرج طی بیانیه ای خواستار آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی شدند

0
1181
آزادی
عده ای از دانشجویان دانشگاه آزاد کرج طی بیانیه ای خواستار آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۷- عده ای از دانشجویان  دانشگاه آزاد کرج طی  بیانیه ای  خواستار آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی شدند

 عده ای از دانشجویان  دانشگاه آزاد کرج طی  بیانیه ای  خواستار آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی شدند

ازادی را می‌خواهید در حصارهای تنگ دربند کنید ، بند  نمی‌شود، اگر ‌می‌شد که آزادی نبود، چنان سرکش‌است که از بلندترین دیوار سرک می‌کشد بیرون، بیرونی‌است در درون و اندرون بند نمی‌اید، هوای تازه‌است  که از تنگ‌ترین روزن ،تند می‌وزد به زندگی، تا که تازه‌گی بیافریند، تازه‌گی که بندی نمی‌شود با طنابی به‌این پوسیده‌گی، بیهوده تن می‌زنید.

فریاد بلند «نه» را می‌خواهید در گلوی اوین خفه کنید ، این گلوگاه چنان گاله شده از تردد این همه ناله‌ی خفته در گلو که دیگر گیر  نمی‌کند فریاد، راه باز می‌کند از روزن این حصار پوسیده،  بیهوده تن می‌زنید. تندتر‌ خواهد شد این  شعله‌‌ی سرکش و به ریش‌وریشه سر می‌کشد.

این بهمن که می‌اید سنگینی چهل‌ساله‌ی جهل را تا عمق دره‌ی سرنگونی ساقط می‌کند و برتن راه سفید می‌پوشد تا سیاهی تحمیلی زمستان را  بر سروروی ذغال باقی‌بگذارد. هر چه رقاصه دارید روی سن بیاورید و لطفا سفارش اکید کنید که جیغ‌ها را بنفش‌تر بکشند.

ناله‌ها را کشتید ، دریا دریا فریاد شد،  هر چقدر که بکشید تکثیر می‌شود، موج‌های بعدی بلندترند و فریادگران بلدتر، بیهوده تن می‌زنید. فرود بیائید،

 درفشی افراشته‌اند کاوه‌ها که هر ضحاکی را در دماوند به بند خواهد کشید. فرود بیائید تا فرصتی دارید که در اخرین پرش این شیر ، تنها چترهای شماست که باز نمی‌شود و سقوط‌ی ازاد را در صحنه‌ی جهان به اکران خواهید گذاشت  .

 دانشجویان هوادار شورای ملی مقاومت دانشگاه آزاد کرج

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید