حقوق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک یک روزکم شد

0
382
حقوق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
حقوق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک یک روزکم شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۲۶-حقوق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک یک روزکم شد

حقوق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک یک روز کم شد
درطی ابلاغیه ای از سوی وزارت بهداشت و درمان به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک پیشنهادی مبنی بر اختصاص دادن یک روز حقوقشان برای سیل زدگان داده شده است.کارکنان دانشگاه به این عمل اعتراض کردند که نیازی نیست ازحقوقمان کم کنیم ما خودمان به سیل زدگان کمک می کنیم.

نظام پلید و غارتگر کمکهای مردمی را به دست سیل زدگان نمی رساند
کم کردن حقوق کارکنان ارگانهای مختلف در کشور نیز بخشی از حقه بازی و شیادی نظام است که همه آنها را به یغما ببرد.
طبق اخبار واصله و به گفته مردم بومی سیل زده حتی چادهای هلال احمر رانیز به قیمت ۵۰۰هزارتومان به مردم محروم فروخته است.

براندازان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید