حضور گسترده زنان در تظاهرات امروز اهواز دراعتراض به توهین صدا وسیما

0
721

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۹-حضور گسترده زنان در تظاهرات امروز اهواز دراعتراض به توهین صدا وسیما

روز پنجشنبه۹ فروردین۹۷ در تظاهرات هموطنان عرب اهوازی بر علیه رژیم آخوندی زنان شجاع ؛عرب حضور بسیار چشم گیری  بسیار چشمگیری داشتند

و علیه سیاستهای زن ستیز و فرقه گرایانه جمهوری اسلامی شعار دادند .

شایان ذکر است که صدا وسیمای نظام آخوندی نسبت به ساحت هموطنان عرب بی احترامی کرده است ؛

از این رو هموطنان عرب اهوازی اعتراضات گسترده ای را دراین زمینه آغاز کردند .

معترضان عرب اهوازی در اعتراض به انکار هویتشان توسط صدا و سیما، دست به تظاهرات اعتراضی زدند رژیم ضد ایرانی خامنه ای با دامن زدن به این تبلیغات کثیف تفرقه افکنانه و ضدیت با اقوام مختلف ایرانی سعی در گسترش اختناق و سرکوب داخلی برای ممانعت از قیام مردم بپاخاسته ایران میکند .

درهمین راستا زنان شجاع عرب ایرانی نیز در همگامی با بقیه اعراب اهوازی درصحنه حضور داشته و اعتراضات خود را نشان دادند .

بیشتر بدانیم:

همچنین

اعتراضات شهروندان عرب در چهار راه نادری به توهین صدا وسیمای رژیم آخوندی در اهواز و مقاومت و درگیری با نیروهای سرکوبگر انتظامی و یگان ویژه سرکوب .

بیش از ۵هزار نَفَر از زن و مرد شهرهاى عرب نشین با برپایى تجمع مسالمت آمیز در بازار مرکزى اهواز به اهانتهاى صدا وسیماى ایران اعتراض کردند و با سرودن شعارهاى ملى این اهانتهاى متکرر را محکوم کردند.

 نیروهای سرکوبگر پاسخ مردم را  در بازار مرکزی شهر اهواز با گلوله دادند.

حضور گسترده زنان در تظاهرات امروز اهواز دراعتراض به توهین صدا وسیما
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید