حراست دانشگاه نوشیروانی بابل دانشجویان راتهدید به ورود نیروهای سرکوبگر به دانشگاه کرده است

0
738
حراست دانشگاه نوشیروانی بابل
حراست دانشگاه نوشیروانی بابل دانشجویان راتهدید به ورود نیروهای سرکوبگر به دانشگاه کرده است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱-حراست دانشگاه نوشیروانی بابل دانشجویان راتهدید به ورود نیروهای سرکوبگر به دانشگاه کرده است

حراست دانشگاه نوشیروانی بابل دانشجویان راتهدید به ورود نیروهای سرکوبگر به دانشگاه کرده است
دانشجویان دانشگاه نوشیروانی درسرمای شدید شمال کشور درحال تحصن در دانشگاه می باشند واعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته هایشان از اعتراض و تحصنشان کوتاه نخواهند آمد.
معاون دانشگاه نیز تحصن دانشجویان را مطالبات صنفی دانسته است.
اما حراست دانشگاه؛ دانشجویان را به ورود غیر قانونی نیروهای امنیتی سرکوبگر تهدید کرده است؛ و این درحالی است که خود؛ دانشگاه نیز این تحصن را صنفی اعلام کرده است.
دانشجویان اعلام میدارند که:
این اقدام حراست اقدامی بی شرمانه برای ایجاد رعب و وحشت در بین متحصنین و خانواده های آنان می باشد.
اعضای بعضی از خانواده های متحصنین، به واسطه وحشتی که دروغ های حراست در آنها به وجود آورده است، از مسافت های دور به بابل آمده اند تا حال فرزندانشان را جویا شوند و آنهارا به خانه برگردانند. مسئولیت جان این خانواده ها که از مسافتی دور، با قلبی آکنده از وحشت و نگرانی برای فرزندانشان بلافاصله خانه را ترک گفته و راهی بابل می شوند، به عهده حراست دانشگاه است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید