حراست دانشگاه نوشیروانی بابل برای فشارروی دانشجویان متحصن دست به کارهای غیر اخلاقی زده است

1
777
حراست دانشگاه نوشیروانی بابل
حراست دانشگاه نوشیروانی بابل برای فشارروی دانشجویان متحصن دست به کارهای غیر اخلاقی زده است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۳۰-حراست دانشگاه نوشیروانی بابل برای فشارروی دانشجویان متحصن دست به کارهای غیر اخلاقی زده است

حراست دانشگاه نوشیروانی بابل برای فشارروی دانشجویان متحصن دست به کارهای غیر اخلاقی زده است
پس از تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل به علت عدم پاسخگویی کارگزاران دانشگاه نسبت به خواسته هایشان؛ در روز ۲۹ آبان ۹۷ امروز در دومین روز این تحصن ادامه یافت.
کارهای ناشایست حراست
حراست دانشگاه، درهای ساختمان مرکزی را به روی دانشجویان بسته و آنها را حبس کرده و به دانشجویان اجازه آوردن هرگونه پتو و لباس گرم به دانشگاه را نداده و حتی به هیچ دانشجویی که پتو به همراه دارد اجازه خروج از خوابگاه را نمی داد اما با فشاردانشجویان ؛حراست دانشگاه مجبور به گشودن درهای ساختمان مرکزی و دادن اجازه ورود به دانشجویان شد.

 اما پس از ناکامی از تهدیداتی مانند حبس کردن دانشجویان ؛حراست دانشگاه به صرافت افتاده تا با بهره‌گیری از شیوه های غیرانسانی و غیر اخلاقی مانند تهدید، دروغگویی و تلاش برای ایجاد فشار بر دانشجویان از طریق تماس با خانواده و ایجاد رعب و وحشت در دل آن ها، دانشجویان را از ادامه ی تحصن و پیگیری مطالبات برحق صنفی خود منصرف کند.

ما دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی نوشیروانی اعلام می‌داریم که تا به دست آوردن مطالبات برحق و کاملا صنفی خود دست از اعتراض و مطالبه گری نخواهیم کشید و اقدامات غیر انسانی آنان هیچ خللی در اراده ی ما بر ادامه ی تحصن و اعتراض خود ایجاد نمی‌کند.

اعتراض دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

1 COMMENT

نظر بدهید