حراست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با صدورابلاغیه ای مسافرت اعضای هیئت علمی به خارج ازکشور را منوط به اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات دانسته است

0
376
حراست دانشگاه علوم پزشکی
حراست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با صدورابلاغیه ای مسافرت اعضای هیئت علمی به خارج ازکشور را منوط به اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات دانسته است

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۱-حراست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با صدور ابلاغیه ای مسافرت اعضای هیئت علمی به خارج ازکشور را منوط به اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات دانسته است

حراست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درابلاغیه ای نوشته است:
کلیه واحدهای تابعه دانشگاه
موضوع : تکمیل فرم سفرهای خارجی

پیرو ۲/۱۴۸۷۲/د مکاتبه مورخ ۹۷/۸/۹ درخصوص ضرورت اطلاع رسانی سفرهای خارجی کارکنان دولت .خواهشمند است به اعضای محترم هیئت علمی وکلیه کارکنان آن واحد رسمی -پیمانی-قراردادی ..و اعلام گردد با با مراجعه به واحدهای حراست مراکز ویا مدیریت حراست دانشگاه حداقل یک هفته پیش از هرگونه مسافرت خارجی (شخصی-اداری -زیارتی -کوتاه یا بلندمدت و..) …….
تاکیدمی شود درصورت عدم تکمیل فرم عواقب ناشی از آن در برگشت ازسفر ودرعزیمتهای بعدی متوجه فرداست.
به این معنی که هرگونه سفر شخصی نیز باید با اجازه و اطلاع وزارت اطلاعات باشد.
این ابلاغیه درتاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۸ داده شده است.

واقعیت چیست؟

آیا دست حراست در هرگونه برخورد با دانشجویان باز است، مصادیق این فعالیت ها چیست؟
حراست دانشگاه تقریبا در تمام زمینه ها این اجازه را به خودش می دهد که به بهانه های مختلف به تفتیش، تهدید، تحقیر و سرکوب دانشجو بپردازد و هر دانشجو از همان درب ورودی دانشگاه سایه شوم این نهاد امنیتی را احساس می کند.
به طور مثال حتی موضوع پوشش به خصوص پوشش ظاهری دختران دانشجو و حتی بعضا پسران دانشجو، بهانه ای است که بر اساس آن افراد حراستی به خود اجازه می دهند به تحقیر و تهدید دانشجو بپردازند. مثلا چگونگی پوشش دختران و پسران چه ربطی به حراست دارد؟

فرستادگان ترور

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید