حراست دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداعلام کرده برای ورود به دانشگاه باید کارت دانشجویی همراه داشته باشید

0
688
حراست دانشگاه علوم و تحقیقات
حراست دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداعلام کرده برای ورود به دانشگاه باید کارت دانشجویی همراه داشته باشید

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۸-حراست دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداعلام کرده برای ورود به دانشگاه باید کارت دانشجویی همراه

داشته باشید

حراست دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداعلام کرده برای ورود به دانشگاه باید کارت دانشجویی همراه داشته باشید
درپی اعلام تجمع دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات در روز شنبه ۸دیماه ۹۷ برای یادبود دانشجویان جان باخته از اولین ساعات صبح نیروهای امنیتی در مقابل درب دانشگاه مستقر شده اند. ازسوی دیگر حراست دانشگاه درهراس از اعتراضات گسترده دانشجویان و خانواده هایشان اعلام کرده است که برای ورود به دانشگاه علوم و تحقیقات و برگزاری تجمع دانشجویان باید کارت دانشجویی به همراه داشته باشند.
همچنین درهمه مسیرهای دانشگاه نیروهای امنیتی چیده شده که تجمع از اساس شکل نگیرد اما دسته های اولیه در حال شکل گیری است.

عزاداری مادران دانشجویان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید