حراست دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اقدام به اخذ کارت دانشجویی کرده است

0
732
حراست دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
حراست دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اقدام با اخذ کارت دانشجویی می کند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۳-حراست دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اقدام با اخذ کارت دانشجویی می کند

حراست دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اقدام با اخذ کارت دانشجویی می کند
روز چهارشنبه ۱۲دی ماه ۹۷ حراست دانشگاه علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد در ورودی دانشگاه از دانشجویان کارت دانشجویی خواسته است.
شایان ذکر است که دانشجویان نسبت به این عمل بشدت شاکی و معترض هستند .
و دربرابر این حرکت که توهینی به دانشجو می باشد ساکت نخواهند ماند

گفتنی است که پس از سقوط و واژگون شدند اتوبوس حامل دانشجویان این دانشگاه که منجر به کشته شدن ده دانشجو شد اعتراضات گسترده ای در این دانشگاه رخ داد و دانشجویان مطالبات خود را خواستارشدند اما تاکنون هیچ یک از کارگزاران دانشگاه بخصوص طهرانچی پاسخ درستی به آنان نداده است .

 

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید